Szociális üdülési pályázatok

Közfoglalkoztatottak 1.000 Ft, egészségügyi dolgozók, fogyatékossággal élők, nyugdíjasok, nagycsaládosok 5.000 Ft önrész befizetése mellett 5 nap üdülésben részesülhetnek Magyarországon. Az Erzsébet-program szociális üdülési pályázataira március 22-éig lehet jelentkezni.

 

Pályázati felhívás a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók számára

Önrész: felnőttek részére: 1 000 Ft, gyermekek részére: 500 Ft.

Kedvezményezettek köre: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személy (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei (továbbiakban: család) részére üdülési, pihenési, rekreációs célból pályázatot hirdet.
Pályázatot az a közfoglalkoztatott nyújthat be, aki a közfoglalkoztatási jogviszonyát igazolja a pályázat mellékleteként benyújtandó munkáltatói igazoláson.
A pályázó házastársa/élettársa abban az esetben vehet részt a pályázatban,
? ha közfoglalkoztatott, és közfoglalkoztatási jogviszonyát igazolja, vagy
? ha munkaviszonnyal rendelkezik és a munkaviszonyból származó rendszeres havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2013. január 1. napján érvényes minimálbér kétszeresét.
A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni az ő adatait is, valamint fel kell tölteni a munkáltatói igazolását vagy a nyilatkozatát arról, hogy milyen jogcímen részesül ellátásban (vagy arról, hogy nem részesül ellátásban).

 

Pályázati felhívás az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói részére

Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, gyermekek részére: 2 500 Ft.

Kedvezményezettek köre: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói részére, valamint a pályázóval közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint eltartott gyermeke/gyermekei (továbbiakban: család) részére üdülési, pihenési, rekreációs célból pályázatot hirdet. Pályázatot az a munkavállaló nyújthat be, akinek a munkaviszonyból származó rendszeres havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér kétszeresét. Ugyanez vonatkozik a pályázatban részt vevő házastársra/élettársra is. A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat. Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is, valamint fel kell tölteni a munkáltatói igazolását vagy a nyilatkozatát arról, hogy milyen jogcímen részesül ellátásban (vagy arról, hogy nem részesül ellátásban).

 

Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére

Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, kísérő részére: 2 500 Ft.

Kedvezményezettek köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek a pályázat benyújtásakor, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

 

Pályázati felhívás nagycsaládosok számára

Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft, gyermekek részére: 2 500 Ft.

Kedvezményezettek köre: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet olyan belföldi illetőségű magánszemélyek számára, akik munkavállalónak vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévőnek minősülnek, és a pályázat beadását megelőző hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek, de a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2013. január 1. napján érvényes minimálbér összegét, továbbá a pályázat benyújtásának napjáig három vagy több ? 20. életévüket be nem töltött ? gyermeket nevelnek saját háztartásban (akik után családi pótlékra jogosultak), és akik a fenti adatokat munkáltatói igazolással tudják igazolni. A pályázat keretében egy adatlapon egy család pályázhat.

Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is, valamint fel kell tölteni a munkáltatói igazolását vagy a nyilatkozatát arról, hogy milyen jogcímen részesül ellátásban (vagy arról, hogy nem részesül ellátásban).

 

Pályázati felhívás nyugdíjasok részére

Önrész: felnőttek részére: 5 000 Ft.

Kedvezményezettek köre: azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, és rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér másfélszeresét, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2013. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának fénymásolata.

 

A pályázatokról részletesen a https://palyazat.erzsebetprogram.hu/ honlapon olvashat. Budakeszi Város Önkormányzata is örömmel segít a pályázatok benyújtásában Önnek telefonon (23/535-710) vagy akár személyesen is. Kérem, forduljanak bizalommal a polgármesteri titkársághoz ügyfélfogadási időben:

H. 13.00?17.30

Sz. 8.00?12.00, 13.00?16.30

P 8.00?12.00

Megosztom a cikket