Szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatás márc 1-től

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és-átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2013. március 1. és március 31. közötti időszakban ismételten lehetőség nyílik a tervezett ültetvény-korszerűsítési munkákat összefoglaló ?egyéni tervek? benyújtására az MVH részére.

 

Egyéni tervet az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújthat be, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesített/részesíteni kívánt ültetvény használója, és rendelkezik érvényes, a Hivatal által kiadott telepítési engedéllyel. Egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, amelynek összhangban kell lennie a borvidék hatályos szerkezetátalakítási és -átállítási tervével.

 

Annak ellenére, hogy nem kell mellékelni a kérelmezett területre vonatkozó tulajdoni lap másolatát, az egyéni terv benyújtása előtt érdemes meggyőződni a földterület tényleges tulajdonviszonyairól. Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú, illetve más jogával terhelt ingatlanon valósult vagy valósul meg, úgy az egyéni tervhez csatolni kell a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 4. számú melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozatot.

 

Az egyéni tervek jóváhagyásához a rendelkezésre álló keret összege 70 millió euró. Az MVH a benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében bírálja el. Amennyiben a keretösszeg nem elegendő valamennyi egyéni terv jóváhagyására, úgy a Hivatal a jóváhagyás tekintetében sorrendet állít a 142/2012. (XII. 27.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

 

Az egyéni terv benyújtásához szükséges nyomtatványok ? amelyek a 4/2013. (I. 18.) MVH közlemény mellékletei ? letölthetőek az MVH honlapjáról.

Megosztom a cikket