Szigorítás várható az ebtartás ügyében

A Közterület-felügyelet hetente egyszer bejárást tart a gyepmesterrel közösen, leginkább az erdős- és mezőgazdasági területekhez közeli részeken, többnyire Makkosmárián és Nagyszénászugban. Lakossági bejelentések alapján Budakeszi más településrészein is sűrítik a járőrözést. A vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata folyamatban van, a következő képviselő-testületi ülésen szigorítás várható.


Egyetlen kutya közterületre kiszökéséért/kiengedéséért akár 450 000 Ft állatvédelmi bírság is kiszabható!

Az állatvédelmi bírság és annak összege.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2021. január 7-től az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetések összege jelentősen megemelkedett.

Az ebtartásra vonatkozó főbb szabályok az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (továbbiakban Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra. A fenti jogszabályok alapján az ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a következők:

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.

Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.

Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni: a kistestű ebet 10 négyzetméternél kisebb területen, a közepes testű ebet 15 négyzetméternél kisebb területen, a nagytestű ebet 20 négyzetméternél kisebb területen tilos tartósan tartani. Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 négyzetméternél akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát. Belterületi közterületen az ebet csakis kizárólag pórázon lehet vezetni! Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.

A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi törvény az állatvédelmi bírság alapösszegét 2021. január 7. napjától a korábbi 15 000 Ft helyett 75 000 Ft-ra emelte (ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat), mely alapösszeg! Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint, a különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok eredménye határozza meg a kiszabható bírság összegét.

Példa a fentiek alapján: ha valaki az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott egyéb más körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75 000 Ft, azaz 450 000 Ft. Azonban, ha valaki az eb kiszökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott (szorzószám: 6), majd ezt követően megállapítható az is, hogy az eb számára az előírt férőhely igényt sem teljesítette, mozgását a megengedettől eltérően korlátozta (szorzószám: 5) a szorzószám 6+5=11, a bírság összege: 11×75 000 Ft, azaz 825 000 Ft. Sajnálatos, hogy Budakeszin is egyre többször találkozunk kiszökő, kóborló ebekkel, sok esetben szükséges közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása nem megfelelően tartott állatokkal kapcsolatban, és sajnos nem ritka az emberre vagy kistestű állatra támadó eb esete sem.

Kérjük a tisztelt állattartókat, különösen az ebtartókat, hogy az állattartás szabályait tartsák be!

Uzsoki Gábor János a Budakörnyéki Közterület-felügyelet vezetője

Budakeszi Hírmondó 2023. február

 
Megosztom a cikket