Szalagavató a POKG-ban

?Ha erős erkölcsöt akarunk, akkor ne a hasznosságnál kezdjük, mert ha igaz, hogy lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága, még igazabb az, hogy lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs gyökere? Már pedig az erkölcs gyökere az Isten akarata. Ez alapra kell állnunk, ez alapra kell állítanunk ifjúságunkat? ? Prohászka Ottokár szavaival köszöntötte a végzős diákokat és a megjelent vendégeket Török Csaba igazgató a POKG szalagavató ünnepségén.

 

 

Az igazgató úr kifejtette, hogy Prohászka szavai a közös erkölcsi, identitás alapot fogalmazzák meg. Majd elmesélte, hogy amikor Balogh tanár úr megmutatta neki a szalagavató bál meghívójának tervezetét ? amit egyik diákjuk tervezett ?, tudta, hogy nemcsak a szimbolikában, de amúgy is jó úton járnak. A meghívón látható életfa szimbólum gyökerei mélyen hatolnak le az iskola logóját, a keresztbe hajló P betűt körül ölelve. Olyan mély jelentése van ennek a képnek, hogy ezt a grafikát szeretnék majd nagyban is megvalósítani, szoborba önteni.

Török Csaba igazgató úr köszöntő beszédében elmondta: Weöres Sándor gondolata a bennünk rejlő létráról egy kis elmélkedésre vezet minket.

A létra szerepe a lent és a fent összekötése. A létra tehát a felemelkedés szimbólumainak egyik igen fontos megjelenítője, azt az egységet testesíti meg, amelyben, a Föld és az Ég újra egyesül. A keresztény irodalomban és művészetben a létra az alapvető támaszt jelenti az Isten felé vezető út folyamatában. Egy olyan utat idéz, amelyen csak nagyon lassan lehet haladni, hiszen minden lépést alaposan meg kell fontolni, és minden lépést csak az előző után lehet megtenni. Az ember egyetlen lehetősége és kötelessége: megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, legyőzni őket, hiszen csak így léphet fel a következő szimbolikus lépcsőfokra. Lépjünk fel a következő létrafokra, innen már jól látszik az út vége, amit együtt teszünk meg.  Szüleitek, tanáraitok átélték már ezeket, hasznos tapasztalatokat szereztek, figyeljetek útmutatásukra!

 

?Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak,

tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy

mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.?

 

Kedves végzős Diákjaink!  Bálozó Ifjúság!

Nincs két egyforma év, nincs két egyforma ünnep sem. Mikor minden évben készülődünk iskolánk hagyományos, meghitt, mondhatni családi ünnepére, akkor régi emlékek jutnak mindig eszünkbe. Minden évben eljön a mai pillanat, mikor megmérettetünk, megmérettettek, hogy mennyit nőttetek. Ilyenkor senki nem húzza magát össze dacosan, hogy kisebbnek tűnjék, hanem inkább tekintetét még jobban az égnek emeli, és büszkén tekint szeretteire. Merjetek nagyok lenni a mai este, felelőséggel, méltósággal ünnepelni, most és a felügyelet nélküli afterpartyn is, és merjetek nagyok lenni az elkövetkező hónapokban, nőjetek fel a feladathoz.

 

Engedjék meg, hadd kívánjak minden jót végzőseinknek Weöres Sándor ? Tíz lépcső című versével!

Szórd szét kincseid ? a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid ? a szépség legyél te magad.

Feledd el mulatságaid ? a vígság legyél te magad.

Égesd el könyveid ? a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid ? az erő legyél te magad.

Űzd el szánalmaid ? a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid ? a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid ? a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod ? a teljesség legyél te magad.

 

Török Csaba

igazgató

 

A fotógaléria megtekintéséhez kattintson ide.

 

 

Megosztom a cikket