Szabálytalan és komoly kárt okoz a csapadékvíz engedély nélküli kivezetése

Elősorban a lakosok érdeke, hogy az érintettek mielőbb felszámolják, elbontsák az ingatlanjukról a közterületre kivezetett csapadékvíz csatornákat.
Ahogyan azt a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának felvételei is igazolják a városban több helyen található ilyen szabálytalanul elhelyezett vezeték, olyan utcákban is, amelyeket nemrég újonnan aszfaltozott le az önkormányzat.
Az ingatlanokból kiáramló víz alámossa az útburkolatot, komoly károkat okozhat okozva, ezért kérjük, mielőbb szüntessék meg a szabálytalan kivezetéseket. A víz érték, szikkasztani, és/vagy gyűjteni, tárolni érdemes a telken belül.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (röviden: OTÉK) 47. § (8-10) pontja alapján:

„( 8 ) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

Információk a szabályos csapadékvíz elvezetés engedélyeztetésével kapcsolatban: muszak@budakeszi.hu.

www.facebook.com

Megosztom a cikket