Online oktatás, érettségi és egy sajátos év vége a budakeszi iskolákban

Interjú összeállítás készült a témában a Budakeszi Hírmondó júniusi számában.

Minden tekintetben felejthetetlen hónapokon vannak túl városunk pedagógusai, diákjai, akik előtt a koronavírus március 16-án bezárta az iskolák kapuit, szinte egyik pillanatról a másikra. Az intézmények igazgatói mondják el az azóta eltelt időszak rendkívüli, embert próbáló hónapjainak történéseit, tapasztalataikat.

Miképpen sikerült az átállás az online oktatásra?

Széchenyi István Általános Iskola, Bódi Zsuzsanna igazgató asszony: A digitális oktatás infrastrukturális, tárgyi feltételei tulajdonképpen az iskola mindkét épületében már korábban is megvoltak, emellett felmértük, hogy a távoktatáshoz szükséges eszközök adottak-e a pedagógusaink és a gyerekek számára az otthonaikban. Azok a kollégák, akiknek nem volt számítógépe, ott az informatikusunk házhoz vitte a technikát, a gyerekek pedig tableteket kaptak tokkal, töltővel.

Iskolánkat nem érte teljesen váratlanul az online oktatás. Már tavaly elkészítettük a SZIA digitális fejlesztési tervét,  és sikerült egy digitális fejlesztési pályázaton is részt vennie 10 kollégánknak a térség másik három iskolájának pedagógusaival együtt.  Ez a 10 kolléga már 2019. év nyarán 100 óravázlatot töltött fel, és az óráik 40 %-át már az újonnan elsajátított digitális módszerek birtokában oktatták tavaly szeptembertől.

Sokféle oktatásra alkalmas rendszer létezik a világban. Mi a Microsoft Office 365 Teams-et használjuk. Ehhez az 1000 tanulónknak ezer, a 100 kollégának száz e-mai címet kellett kreálnunk. Nyílt órákkal, bemutatókkal, megbeszélésekkel készültünk már decembertől, a korlátozások  és az iskola bezárása előtt is.

Az első időben persze egy kicsit nehezebben ment, de két-három héten belül kialakult a Teams rendszer egységes használata, egy online órarendet is kialakítottunk. Rengeteget jelentett annak a 10 tanárunknak a felkészültsége, akik a tavalyi digitális pályázaton részt vettek, valamint diákjaink és szüleik észrevételei, önfeláldozó, mindennapos együttműködése. Az egyik informatikus szülőtől különösen sok segítséget kaptunk és kapunk a mai napig. Számos családnál mindkét szülő home office-ben dolgozott és dolgozik a mai napig,  és közben a gyerekek online oktatására is oda kellett figyelniük.

Nagy Sándor József Gimnázium, Borók Edit igazgató asszony:  A tantermen kívüli digitális oktatásra való átállás meglepően gyorsan megtörtént iskolánkban. Büszke vagyok tanártársaimra és iskolánk minden diákjára a gyors, lelkes és hatékony összmunkáért. A digitális oktatás beindítása azonban csak az első, és nem is feltétlenül a legnehezebb feladat. A rendszer beállítása, a nyomon követés, finomítás végig rendszeres kell, hogy legyen, de a folyamat elején döntő fontosságú. Nálunk a digitális munkarend első tapasztalatainak összegzése már az első hét péntekjén megtörtént egy online kérdőív segítségével. Ekkor már 100%-ban a közös platformon, a Classroomban történt a kommunikáció, a tananyag-kiadás, a házi feladatok beküldése, az eredmények nyilvántartása. A G-Suit rendszerből a Classroomon kívül rendszeresen használjuk még a Meet eszközt online órák, megbeszélések és értekezletek tartására, a Naptárat és a Drive-ot.

Iskolai szinten a tanárok, diákok és szülők visszajelzései alapján a második hét végére sikerült egyensúlyba hoznunk a tananyag mennyiségét, a feldolgozás módját, a felhasznált segédeszközök fajtáit, annak érdekében, hogy a diákok megfelelő időbeosztással, minél eredményesebben tudjanak dolgozni otthon. Minden szaktanár kialakította a tantárgyához, csoportlétszámhoz és saját egyéniségéhez illeszkedő tanítási/tanulási formákat, módszereket, és iskolai szinten is kiegyensúlyoztuk az online órák és az offline módon közvetített tananyag feldolgozásának arányát. Tudatosan igyekeztünk növelni az olyan feladatok mennyiségét, aminek végrehajtásához nem szükséges digitális eszköz, hogy ne kelljen diákjainknak egész nap a gép előtt ülniük (mozgás, rajzok és illusztrációk, gyakorlati feladatok). Humoros napirend-ajánlatot készítettünk a diákoknak, tanároknak, mivel azt láttuk, hogy ebben a tanulási formában a fegyelmezett időbeosztásra nagy szükségünk van. Saját, Tanárok nevű osztálytermünkben folyik az iskolai munka szervezése, a tanárok közötti kommunikáció, a tudás- és tapasztalat megosztás, a folyamat nyomon követése, statisztikák készítése. Létrehoztunk egy gyűjteményt „A digitális oktatás gyöngyszemei”-ből, amit a megfelelő fórumokon szeretnénk majd megosztani diákjainkkal, a szülőkkel, esetleg szélesebb közönséggel is.

Az elmúlt két hónap azt igazolta tehát, hogy működik ez a bizalomra épülő, új rendszer, de nekünk, tanároknak már nagyon hiányoznak a tanítványaink. Sok-sok üzenetből, gesztusból, búcsúfilmből tudjuk, hogy ők is hiányolnak bennünket. Az iskola másról is szól, mint csupán tanításról. Ez a hiánymeggyőző bizonyíték arra, hogy létezik az a „más”, és ez az iskola lényege. Őszintén és egyre jobban várjuk a viszontlátást!

Prohászka Ottókár Katolikus Gimnázium, Török Csaba igazgató: Az online oktatásra való átállásunk viszonylag gyorsan megtörtént. Iskolánk az Microsoft Office 365 Teams programját használja. Már az elején létrehoztuk az online órarendeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók számára az átláthatóságot, kiszámíthatóságot.

Az osztályfőnökök segítségével felmértük, kinek okoz nehézséget az informatikai háttér hiánya, majd a szülői szervezet segítségével igyekeztünk elérni azt, hogy minden diákunk be tudjon kapcsolódni a távoktatásba. A kollégáinkat folyamatosan tájékoztattuk a teendőkről, igyekeztünk kialakítani az új helyzethez igazodó egységes szabályrendszert. A diákokat, szüleiket bátorítottuk arra, ha valami gondjuk van, jelezzék. Gondolok itt a tananyag mennyiségére, kiszámíthatóságára, az értékelés módjára.

Mára elmondhatjuk, hogy a tanulóink 99%-a helytállt a megváltozott körülmények között.

Az érettségi előtt állók hány százaléka ment el érettségizni, örültek a lehetőségnek? Volt, aki félt?

 Borók Edit: Ebben az évben, a vizsgák megkezdése előtt volt arra lehetőség, hogy a végzősök visszavonják a februárban leadott érettségi jelentkezésüket, illetve bizonyos esetekben vizsgaszintet módosítsanak. A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban senki sem vonta vissza az érettségire való jelentkezését, négy vizsgaszint módosítást rögzítettünk. Gimnáziumunkban összesen 66 tanuló kezdte meg 2020. május 4-én az idei érettségi vizsgát. Több mint 320 tantárgyi vizsga (ebből 65 emelt szintű) zajlott le azóta, a részvétel 100%-os volt. A számok magukért beszélnek, a mi végzőseink érettségizni akartak.

Török Csaba: A diákok szinte teljes létszámban túl vannak az írásbeli érettségin. Egy közülük egészségi okok miatt nem tudta megkezdeni a vizsgáit.

Diákjaink várták a nagy eseményt, készültek rá. Ők örültek annak, hogy csak írásban vizsgáznak. Tanáraink pedig nagyon sajnálják, hogy a szóbeli vizsgákat nem lehet megtartani, hiszen ez a nyolcéves munka megkoronázása. Ilyenkor látjuk, hogy milyen nagyszerűen felkészült fiatalokat engedhetünk útnak gimnáziumunkból.

Milyen körülmények között zajlott az érettségi (fertőtlenítés, ültetés, stb.), élmények, tapasztalatok, ezekről a napokról?

Borók Edit: A teljes vizsgaidőszakra jellemző volt, hogy a diákok, a tanárok, és az iskola valamennyi dolgozója nagyon higgadtan, fegyelmezetten kezelte az egyáltalán nem hétköznapi helyzetet. Minden résztvevő részletes tájékoztatót kapott a vizsga menetéről, és a betartandó szabályokról. A tankerület biztosította a feltételeket és eszközöket az egészségügyi előírások körültekintő betartásához. Az épületet (minden használt helyiséget) a nagy létszámú vizsganapok előtt fertőtlenítették; kéz és felület-fertőtlenítőszert, maszkot, kesztyűt biztosítottak számunkra. A beléptetés szervezetten, mind a két bejáraton egyszerre folyt, és kevesebb, mint 10 percet vett igénybe. Minden diák (és minden épületbe belépő személy) kézfertőtlenítés után egyszer használatos maszkot vett fel, aminek a viselését a folyosókon és az aulában előírtuk.

A vizsgázók ezután azonnal a vizsgaterembe mentek, ahol a felügyelő tanárok már várták Őket. Egy terembe maximum 7 vizsgázót osztottunk, ennél többen sehol sem voltak. (10 főben maximálta a rendelet a létszámot.) Betartottuk a 1.5 m távolságot egymás között az épületen belül és kívül egyaránt. A vizsgázók, a felügyelő tanárok, a lebonyolításban segédkező iskolai alkalmazottak mindannyian felelősségteljesen, szabálykövetőn viselkedtek végig az érettségi ideje alatt, Mindegyik vizsga nyugalmasan, rendkívüli esemény nélkül zajlott. A középszintű feladatokat a diákok nem találták nehéznek, az emelt szintű dolgozatok persze nagyobb kihívást jelentettek. Diákjaink többsége – annak ellenére, hogy a szóbelin javítani szoktak a diákok a vizsgaeredményükön – nem bánja, hogy az idén csupán írásbeli része lesz az érettséginek.

Török Csaba: Az épületben a vizsgákat megelőzően teljes körű fertőtlenítő takarítást végeztünk. A vizsgák alatt ügyeletes takarítók folyamatosan fertőtlenítették a mosdókat, illetve a vizsganapokon a vizsgák végeztével az érintett termekben ismét fertőtlenítő takarítást végeztek. Az érettségi vizsgára az intézménybe 3 bejáraton tudtuk beengedni a diákjainkat. Elcsúsztatott időpontokban fogadtuk őket, 10 percenként egy-egy kapunál 5 diák jött az épületbe. A bejáratnál maszkot, gumikesztyűt kapott, aki védőeszközzel nem rendelkezett. A termekben, mosdókban kézfertőtlenítő állt rendelkezésre. A legnagyobb légterű termeinket használtuk, köztük a tornacsarnokot is, a tanulók közötti távolság jóval meghaladta a másfél métert. A nagy termekben 10-en, a kisebbekben 5-en foglaltak helyet.

Végzőseink dicséretre méltó fegyelmezettséggel álltak helyt a rendkívüli körülmények között. Betartották a szabályokat, a számukra megjelölt időpontban, pontosan érkeztek meg, az iskola előtti várakozás közben is tartották a biztonságos távolságot, tehát elmondhatjuk, hogy nagyon éretten viselkedtek.

 A június 2-i újrakezdés mit jelent az iskola életében, közel a nyári szünethez?  

 Bódi Zsuzsanna: Június 2-ától is folytatódik a digitális tanrend, a kollégák csak azokat a diákokat kérik meg a személyes találkozóra, akiknek pótolni valójuk van. Tehát ez a két hét a segítségnyújtás, ügyelet ideje június 15-ig. Június 15-e után két hétig nyári tábor szerveződik iskolánkban, ahol szintén a mi pedagógusaink adják a felügyeletet, majd a nyár folyamán az önkormányzat szervezésében folytatódik tovább.

 Borók Edit: A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban marad a tantermen kívüli digitális oktatás ebben a tanévben, ami az eredeti terveknek megfelelően június 15-ig tart  Az ajánlásnak megfelelően iskolánkban nem szervezünk kötelező jelenléthez kötött hagyományos tanévzáró ünnepséget. A bizonyítványosztást osztálykereteken belül fogjuk megvalósítani.  Az Intézményvezető engedélyezte a kiscsoportos jelenlétet az iskolában  a szóbeli érettségi vizsgák előkészítéséhez, korrepetálásokhoz és egyéb tantárgyi fejlesztésekhez. A szülők és diákok tájékoztatása erről megtörtént.  

Török Csaba: A következő időszakban az évzárással kapcsolatos feladatokra koncentrálunk. Június 2-ától diákjaink számára ügyeletet biztosítunk, az igények szerint. Szaktanáraink javaslata alapján, azoknak a tanulóinknak, akiknek szüksége van a tovább haladásuk érdekében, konzultációs lehetőséget szervezünk iskolánkban. Június végén nyári iskolai foglalkozásokon vehetnek részt tanítványaink, ahol érdekes programokkal várjuk őket.

Mivel elmaradt egy felejthetetlen, életre szóló élmény, a ballagás, ezt miképpen fogják pótolni, ha ezt már megengedi a járvány elmúlta?

Bódi Zsuzsanna: Kormányzati döntés született arról, hogy júniusban csak kiscsoportos keretek között lehet bármilyen rendezvényt tartani, így az osztályfőnökök úgy döntöttek, hogy a ballagás elmarad, más formában fogunk elbúcsúzni a gyerekektől. Ennek szervezése még folyamatban van.

Borók Edit: Készítettünk egy filmet emlékül a ballagóinknak, amiben minden tanáruk személyesen búcsúzik, és a diákok is beleillesztették a búcsúztató gondolataikat.

Ha lesz lehetőségünk arra, hogy hagyományos évzárót szervezzünk, akkor – a ballagók kérésére – ebben az időpontban fogjuk megtartani az ünnepélyes ballagást is.

Török Csaba: A diákokkal beszélgetve – természetesen – a ballagás elmaradását sajnálják a legjobban. Reméljük, nem elmarad, hanem „csak” elhalasztjuk, s reményeink szerint augusztus 28-án – a hagyományainkhoz híven – ballagási hálaadó szentmisén, azt követően bensőséges ünnepségen tudunk majd tőlük elköszönni.

A ballagás napján osztályfőnökeik az online térben megtartották az utolsó osztályfőnöki órát. A kollégáim beszámolójából az derült ki, hogy ezen az alkalmon diákjaik mindannyian megjelentek, ünneplőt öltöttek, így búcsúztak egymástól, az őket tanító kollégáktól.
Még szerenádot is kaptunk! Mindkét osztály verses összeállítással kedveskedett a tantestületnek, amelyet osztályfőnökeik segítségével juttattak el tanáraikhoz.

Egyéb emlékezetes, ami ebből  a sajátos, nem mindennapi időszakból fennmaradt?

Bódi Zsuzsanna: A diákok aktívan vesznek részt az online órákon, a Föld Napja és a Madarak és Fák Napja kapcsán rengeteg önálló feladatot készítettek, ami nagyon színvonalas és megosztásra érdemes, ebből következik, hogy a tanulók digitális kompetenciája rengeteget fejlődött (valószínűleg a szülőké és a kollégáké is), de már a tanulók nagy része szeretné a személyes találkozást is, erre azonban őszig várnunk kell. A kapcsolatépítést is szolgálta ez az időszak, hiszen együttműködés nélkül nem tudott volna létrejönni ez a színvonalas munka. A kollégák tudásmegosztása szintén új dimenzióba lépett, megosztva egymás között a megismert új felületeket.

Borók Edit: Ilyen sok átgondolt, felnőtt megnyilvánulást, ennyi pozitív reakciót nagyon régen tapasztaltam kajla kamaszoktól, mint az elmúlt időszakban. A gyermekeink meghatározó többsége tud felelősségteljes véleményt formálni és tanácsadó irányítás mellett önállóan tanulni.

Létrehoztunk egy gyűjteményt „A digitális oktatás gyöngyszemei”-ből, amit a megfelelő fórumokon szeretnénk majd megosztani diákjainkkal, a szülőkkel, esetleg szélesebb közönséggel is.

Török Csaba: Számomra ez a rendkívüli időszak megmutatta, hogy iskolánk pedagógusai, tanulói, a hátterüket biztosító családok hogyan tudnak összefogni, a rendkívüli körülmények között is egymásra figyelve dolgozni, teljesíteni. Ha fizikailag távol is voltunk, szellemileg és lelki értelemben talán még sosem voltunk ennyire közel egymáshoz.

(Horváth Jenő)

PDF formátumban a teljes júniusi lapszám:

https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/06/Hirmondo-2020-06.pdf

 

Megosztom a cikket