Óév búcsúztatása, új esztendő köszöntése

Ismét eltelt egy év, az idő végtelen országútján egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Talán egyetlen ember sem él e Földtekén, aki ilyenkor valamilyen szinten ne tekintene vissza az Óévben történtekre, és ne próbálná fürkészni az Új Esztendőben reánk váró jövőt. Egy év viszonylag rövid idő az ember életében, mégis számtalan emléket, mélyebb-sekélyebb nyomot hagy az életünkben, a jövő pedig nehezen kiszámítható.

 

Kedves Budakesziek!

 

Egy éve, amikor ugyanitt álltam Önök előtt, vajon gondolta volna közülünk valaki, hogy a 2015-ös év Európa számára a százezer- és milliószámra, népvándorlás szerűen hömpölygő migráns áradat kezelése okozza majd a legnagyobb fejtörést? Számolt azzal valaki, hogy több száz kilométer kerítést kell építenünk ahhoz, hogy megvédjük határainkat az ellenőrizetlenül beáramló embertömegtől? Aligha…

Ugyanígy nem tudhatjuk, mi lesz Hazánk és Európa számára a 2016. év legnagyobb kihívása, bár gyanítható, hogy ez éppen az imént említett probléma kezelése lesz…

 

Szerencsére szűkebb hazánknak, Budakeszinek más – de helyi viszonylatban nem kisebb – feladatokat kellett megoldania. Településünkön idén is számos fejlesztés történt, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Befejeztük és lezártuk a város történetének eddigi legnagyobb beruházását, a bruttó értékben közel ötmilliárdos szennyvízelvezetési- és tisztítási projektet úgy, hogy az önrészt 30 %-ról szinte nullára tudtuk csökkenteni. Energetikai korszerűsítést hajtottunk végre pályázati pénzből közel 150 milliós értékben a Czövek Erna zeneiskolán és a Nagy Sándor József gimnáziumon, az utóbbinál egy közel 40 milliós, saját erős tetőcserével kiegészítve. Úgyszintén pályázati forrásból építettünk rekortán sportpályát az általános iskola udvarán 30 millió értékben, 50 milliót pedig a Pitypang óvoda két csoportszobával történő bővítésére nyertünk. És ezek csak a legnagyobb eredmények voltak, melyeket városunk a 2015-ös év során fel tud mutatni, a sok kisebb fejlesztést szinte lehetetlen lenne itt felsorolni.

 

A leköszönő évet méltán nevezhetjük tehát a város egyik legsikeresebb esztendejének, de azért az új évre is komoly célokat tűztünk ki: végre jó esély kínálkozik a már több évtizeddel ezelőtt lebontásra szánt FORFA épületek kiváltására 10 + 5 tantermes iskola tornateremmel, ebédlővel, aulával történő építésével a Kerekmezőn. Folytatjuk a Városközpont rehabilitációjának előkészítését, melynek keretében új helyet kaphat az egészségügyi alapellátás, megújulhat – vagy újjá épülhet – a Művelődési Központ és a Könyvtár, új kereskedelmi egységek kaphatnak helyet parkolók építésével és parkosítással. Minden lehetőséget megragadunk pályázati források megszerzésére. Folytatjuk a járdák, utak építését, a közterületeink virágosítását, karbantartását. Unatkozni tehát jövőre sem fogunk…

 

Szilveszter éjszakája sokak számára a fogadkozások ideje. Ez a szokás ugyan távol áll tőlem, de azt hiszem, városunk vezetése nevében bizton fogalmazhatok meg egy ígéretet: az Új Esztendőben is folytatjuk azt a lendületes, lelkiismeretes és – reményeink szerint – eredményes munkát, amelyet – talán bártan mondhatom, hogy – már megszokhattak tőlünk!

 

Lassan elkezdődhet a visszaszámlálás, hiszen jószerivel már csak másodpercek vannak hátra ebből az évből. Itt, V. Majzik Mária egyedülálló alkotásánál, ahol immár hagyománnyá vált a Szilveszter éjszakai ünneplés, adjunk hálát a Gondviselésnek a 2015-ös esztendőért és közösen kérjük azt, hogy a 2016-os év úgy országunknak, nemzetünknek, mint tágabb otthonunknak: Európának, és szűkebb pátriánknak: Budakeszinek békés közéletet és nyugodt fejlődést hozzon.

 

Végül szeretném megköszönni Önöknek, és azoknak is, akik most nem lehetnek itt, hogy egész évben az önkormányzat mögött álltak, ötleteikkel, javaslataikkal, munkájukkal, együttműködésükkel és türelmükkel segítették a fejlesztések eredményes és gördülékeny megvalósulását. Úgy gondolom, idén is kimondhatom: nem csupán egy település vagyunk a sok közül, hanem olyan hely, amely példaként szolgálhat mások számára összefogás, összetartás és együttműködés terén.

 

Engedjék meg, hogy Budakeszi Város Önkormányzata nevében mindannyiunknak egy egészségben, örömökben, sikerekben gazdag, boldog, békés Új Esztendőt kívánjak, Isten áldásával!

 

Ohr Alajos

alpolgármester

A felvétel elindításához kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket