Ökumenikus imahét 1. nap

A keresztyén egység fontosságát hangsúlyozták egyházi vezetők az ökumenikus imahét első napján, Budakeszin a Római Katolikus templomban.

A 2012-es Imahét imádságos és tanulmányi anyagát egy olyan munkacsoport készítette, amely a Lengyelországban élő római katolikus, ortodox, ókatolikus és protestáns egyházak képviselőiből áll. Elhatározták, hogy egy olyan témát választanak, amely a Krisztusban való hit átformáló erejéről beszél, különös tekintettek az egyház ? mint Krisztus teste ? látható egységéért folytatott imádságra. Gondolataikhoz Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt levelének szavait vették alapul, amelyek jelenlegi életünk mulandó természetéről szólnak, annak minden nyilvánvaló ?győzelmével? és ?vereségével? együtt, összehasonlítva azzal, amit Krisztus húsvéti győzelmében kapunk.
Miért e témakör?
Lengyelország történetét vereségek és győzelmek sorozata jellemzi. Sok olyan eseményt említhetünk, amikor Lengyelországot megtámadták, felosztották és idegen hatalmak, ellenséges rendszerek elnyomása alá került. Az állandó törekvés, hogy legyőzzünk mindenfajta elnyomást, és a szabadság utáni vágy olyan jellemzői a lengyel történelemnek, amelyek jelentős változásokhoz vezettek a nemzet életében. Viszont ahol győzelem van, ott vesztesek is vannak, akik nem osztoznak a győztesek örömében és győzelmében.

?Aki első akar lenni, legyen az utolsó, és mindenki szolgája? E szavak szerint a győzelem kölcsönös szolgálatot jelent, segítségnyújtást, az utolsók, elfeledettek, kirekesztettek önbecsülésének erősítését. Ennek az alázatos szolgálatnak minden keresztény ember számára a legjobb példája Jézus Krisztus, az Ő halálon aratott győzelme, és feltámadása. Szeretnénk, ha az Ő életéből, cselekedeteiből, tanításából, szenvedéséből, halálából és feltámadásából nyernénk ösztönzést a mai győzelmes hitélethez. Ez a fajta hit a társadalmi elköteleződésben, alázatos, szolgáló, az evangéliumhoz hűséges lélekben jut kifejezésre.
Amikor Jézus az eljövendő szenvedést és halált várta, akkor imádkozott tanítványaiért, hogy egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Ez a ?győzelem? csakis lelki átalakulás, megtérés által lehetséges. Ezért gondoltuk úgy, hogy elmélkedéseink témájául az apostolnak a népekhez szóló szavait vesszük alapul. A cél az, hogy olyan győzelemben legyen részünk, amely minden keresztényt egyesít Isten és a felebarát szolgálatában. Miközben az Egyház teljes látható egységéért imádkozunk, és afelé törekszünk, aközben mi magunk ? és felekezetünk, amelyhez tartozunk ? meg fog változni, átalakul, és Krisztushoz hasonlóvá válik. Az egységért folytatott imádságunk könnyen szükségessé teheti egyházi életünk eddig megszokott formáinak megújulását. Ez izgalmas jövőkép, de talán félelemmel tölt el bennünket. Az egység, amiért imádkozunk, nem csupán kényelmes elképzelés a barátkozásról és együttműködésről, hanem azt is igényi, hogy mellőzzük a köztünk lévő versengést. Meg kell nyílnunk egymás felé, fel kell ajánlanunk ajándékainkat másoknak és késznek kell lennünk elfogadni az ő ajándékaikat, hogy valóban új életet kezdhessünk Krisztussal. Ez az egyetlen igazi győzelem.
Mindenki számára van hely Isten üdvözítő tervében.
Halálán és feltámadásán keresztül Krisztus magához ölel mindenkit, függetlenül attól, hogy nyertes-e vagy vesztes, hogy ?aki hisz őbenne, annak örök élete legyen?. Mi is részesülhetünk győzelméből! Elegendő, ha hiszünk Benne és máris könnyebb lesz a gonoszt jóval legyőzni.

 

Képek az imahétről:

 

1. nap – A Római Katolikus templomban Boros Péter református lelkész vezetésével
2. nap – Evangélikus imaház, Szuhánszky Gábor metodista lelkész
3. nap – Baptista imaház, Lacknerné Puskás Sára, evangélikus lelkész

Megosztom a cikket