Német témahét a Prohászka Gimnáziumban – 2021. február 17–19.

Iskolánk második féléves eseményeinek részét képezi a „Múlt és jelen – Német témahét a Prohászkában” című projektünk, amely a német nyelv és kultúra megismerését, a témában való újabb ismeretek szerzését, a budakeszi svábság történetének bemutatását szolgálja. Célunk az, hogy ennek a témahétnek a keretében tanulóink kicsit közelebbről megismerjék a német nyelvi kultúrát, annak számos szegmensét; és a sokrétű programok által a német nyelvhez kapcsolódó kultúrtörténeti ismeretekben gazdagodjanak.

Témahetünk palettája elsősorban az algimnáziumi korosztályt szólítja meg különböző, változatos programokkal, melyek mélységükben igazodnak tanulóink életkorához, nyelvi ismereteikhez. Az 5-6. évfolyam diákjai a német irodalom költészetéből meríthetnek új ismereteket; egy kötelező és egy szabadon választott vers megtanulásával pedig az említett évfolyamoknak szervezett szavalóversenyen mérhetik össze tudásukat.

A német irodalom és kultúra megismerése és művelése mellett a Budakeszin élő német kisebbség történetét is a témahét szerves részének tekintjük, és fontosnak tartjuk, hogy gimnáziumunk tanulói is ismerjék meg és tiszteljék településük múltját és jelenét. Ennek kapcsán plakátversenyünk egyik központi részét képezi a budakeszi svábok történetével foglalkozó kutatómunka, amelynek során tanulóink kis csoportokban képes beszámolót készíthetnek arról, hogy Budakeszi német ajkú lakossága, a svábság honnan és mikor érkezett a településre, és 1946-ban a kollektív bűnösség elve miatt hozott kitelepítési rendelet értelmében hogyan, milyen körülmények között kényszerültek elhagyni otthonukat, családjukat, a hazájukként szeretett Magyarországot.

A kutatómunkában tanulóink különböző produktumokat készítenek: térképeket rajzolnak, régi fotókópiákat beszkennelve egy-egy családtörténetet mutatnak be, illetve tudósíthatnak a betelepítés és a kitelepítés okairól, körülményeiről. A kutatómunka folyamatát szaktanáraink és a programban részt vevő osztályok (7. és 8. évfolyam) osztályfőnökei koordinálják. A témához kapcsolódóan Pelyachné Pingiczer Klára tanárnő tart a 8. A osztálynak egy rendhagyó előadást a német kultúra, a német nyelv helyi vonatkozásairól, a budakeszi svábok történetéről, kitelepítésük tragédiájáról. Plakátversenyünk másik területe a német hagyományok, nevezetességek és szokások megismerésére fókuszál.

Az 5. és 6. évfolyam diákjai 3-4 fős csapatokban nevezhetnek a versenyre, ahol az általuk választott német nyelvű országok egy-egy tartományával, kantonjával foglalkoznak; megismerkednek egy-egy régió gasztronómiájával, nyelvi sajátosságaival, népviseletével, nevezetességeivel. A gyűjtőmunkák produktumaiból egy kiállítást rendezünk gimnáziumunk Németh László-termében, amelyet az iskola közössége februárban tekinthet meg. Témahetünk fő programjaként online vetélkedőt szervezünk, melyen iskolánk diákjai mellett a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulói is részt vesznek, egy közös versenyben osztják meg egymással tudásukat és tapasztalataikat. A verseny a Sissiről és Tell Vilmosról szóló történet (könnyített olvasmányok) feldolgozására épül. Bízunk abban, hogy ez a közös program a két intézmény között a kölcsönös, jó együttműködést erősíti, szolgálja.
Témahetünkre készülve iskolánk diákjai Török Csaba igazgató úrral és Nagy Edit tanárnővel felkeresték a település kitelepítéssel kapcsolatos emlékhelyeit, és egy koszorút helyeztek el a városháza falán lévő emléktáblánál. Nagy örömünkre szolgált, hogy diákjaink találkozhattak Győri Ottilia polgármester asszonnyal, aki felelősségteljes feladatai közben is tudott néhány szót váltani az érdeklődő diákokkal.

Nagy Edit pedagógiai vezető

bit.ly/hirmondo-2021-februar

Megosztom a cikket