Ministránsavatás Makkosmárián

Emberemlékezet óta nem volt Makkosmárián ministránsavatás. Szeleczky Csaba káplán atya 2014. március 30-án celebrált örömvasárnapi szentmisén tette emlékezetessé a kegytemplom híveit e szép eseménnyel: 6 fiú lépett az oltárszolgálatba.

 

A zsúfolásig megtöltött templom jelezte azt is, hogy a hitéletre nagy szüksége van a hegyen lakóknak is. Egy új városrészként kialakult térségben lévő kegytemplom immár nemcsak a zarándokok és kirándulók kedvelt helye, hanem az ott kialakult közösségnek is.

A szertartás első része a jelöltek befogadása, amikor is megkapták ruhájukat. Idén öten vehették fel a ruhát: Horváth Zoltán, Lendvay Csongor, Lendvay Tardos, Csirke Gábor Vencel, Micsik Zsombor, Kisdy Emmánuel. Ők már fél éve végezték az oltárszolgálatot, és megismerkedtek a szentmise alapvető feladataival.

Ezután a befogadottak avatása történt. Itt felavatták a ministránsokat és egy lektort (Lendvay Endre), aki már fél éve készül arra, hogy a szentmisében végzett felolvasásban is a pap segítségére legyen.

És végül, de nem utolsósorban a vezető avatására került sor. Neki különösen fontos feladata van. Ő már több év óta szolgál az oltár körül, és fél éve foglalkozik a kisebbekkel is. Ismeri a templom és a liturgia minden részét, és felelősségteljes viselkedése alapján alkalmasnak találtatott erre a megtiszteltetésre.

Idén a vezetői skapulárét megkapta: Horváth Zoltán.

Zoltán nemcsak vezetői tisztséget kapott, hanem a főministránsi kinevezést is, mely által a budakeszi-makkosmáriai templom legnagyobb rangú vezető ministránsa lett.

 

A felkészítést Gyetván Jenő lelkipásztori kisegítő végezte el. A szentmise után a templom kertjében vidám agapét rendeztek a hívek. A fiatal, teli ambícióban lévő atyának jó egészséget kívánunk áldozatos munkájához!

 

Borda Mihály

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket