Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek? (Nehémiás 12:43)

2014. március 30-án 10 órakor hálaadó istentiszteletre hívott a harangszó a budakeszi református templomba. A gyülekezet létezésének 70., az egyházközség megalakulásának és az első református imaterem felépítésének 65., az új templom felszentelésének 15. évfordulóján Fónagy Miklós nyugalmazott esperes igehirdetése elején visszaemlékezett azokra az évekre, amiket édesapja, Fónagy Zoltán nagytiszteletű úr lelkipásztorsága idején Budakeszin töltött gyermekként és ifjúként.

 

Majd Nehémiás próféta könyvének 12. része alapján figyelmeztetett: a múltba néző ember hajlamos a csüggedésre vagy az önhittségre, a jövőbe tekintve pedig az aggodalomra. Mindezek helyett érdemesebb Istenre tekintenünk, Neki adnunk hálát, Belé vetnünk a bizalmunkat és Hozzá fordulnunk áldásáért. Erre csodálatos lehetőséget készített nekünk Jézus Krisztus, amikor kereszthalálával eltörölte az Isten és az ember közti szakadékot, ahogy erről az evangéliumok tanúskodnak: ?a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt?.

 

Az igehirdetésre a Zákányi Zsolt Református Vegyeskar megszólaltatásában a Halmos László által feldolgozott 127. zsoltár szavai válaszoltak: ?Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt.? A gyülekezeti énekkar mellett a hálaadó istentiszteleten az ifjúsági bibliakör tagjai adtak elő Csillagpontos énekeket saját zenekaruk kíséretével.

 

A templomot megtöltő ünneplő gyülekezet közös imában adott hálát a református közösségben szolgáló korábbi lelkészek, presbiterek és egyháztagok életéért és áldást kért a mostani szolgálatokra. A hirdetésekben elhangzott a szegedi és az erdélyi Méra református gyülekezetének üdvözlete, valamint budakeszi evangélikus gyülekezet és lelkipásztora üdvözlő és áldást kérő sorai.

 

Végül az igehirdető Fónagy Miklós, az gyülekezet jelenlegi lelkipásztorai Boros Péter és Borosné Varga Edina, valamint a meghívott lelkészek (köztük a rimaszombati református lelkipásztor, a budakeszi gyülekezet valamikori tiszteletbeli lelkipásztora, és a budakeszi baptista pásztor) áldásával zárult az hálaadó istentisztelet.

A Buda Környéki Televízió rögzítette az istentiszteletet, melynek megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

Az ünneplés a Kálvin-teremben folytatódott, ahol dr. Karasszon Mihály gondnok nyitotta meg a 70 évet felidéző fénykép- és dokumentumkiállítást. Az ezt követő szeretetvendégség résztvevői hosszasan és elmélyülten tanulmányozták a 30 tablón megjelenített csaknem 200 fényképet és a folyamatosan kivetített további 250 felvételt. Régen elhunyt testvérek, feledésbe merült események emlékét idézték föl a képek előtt beszélgető régi és jelenlegi gyülekezeti tagok.

 

A fényképek mellett 30 perces dokumentum-film is készült, amit a tanácsteremben tekinthettek meg az érdeklődők. A filmben idős, középkorú és fiatal gyülekezeti tagjaink vallanak arról, mit jelent számukra Budakeszin reformátusként dicsérni és szolgálni az Urat.

 

A kiállítás és a dokumentumfilm a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal / Balassi Intézet Pro Renovanda Cultura Hungariae programja támogatásával jött létre. A pályázati támogatásokat a Budakeszi Református Egyházközség Határainkon túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány kezelte.

 

A kiállítás minden érdeklődő számára megtekinthető vasárnaponként 11-12 óra között ill. előzetes telefonos egyeztetés alapján (06 23 451 81406 23 451 814 ). A dokumentumfilm megtekintésének lehetőségét a későbbiekben hirdetjük.

 

Marosi Zsuzsa

A fényképeket Draskóczy András készítette.

 

A Buda Környéki Televízió a kiállításmegnyitó alkalmából készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

Megosztom a cikket