Mélységes mély a múltnak kútja

Ha valaki beköltözik egy kívülről omladozó belvárosi bérházba, már első benyomásra érezhető a hely szelleme. Ha a kövek mesélni tudnának, regényeket írhatnának az itt élő emberekről, személyes történelmükről, amelyet a múlt köde takar el a mai ember elől.

 

Ennek egy része felderíthető a kíváncsi, elhivatottak számára, ahogy Visy Gábor (matematikus, előadóművész) felfigyelt a lakóépületének díszességére, különleges ornamentikájára, s elkezdte érdekelni az itt megélt történelem. Az elhivatott kíváncsiság kitartó tudományos munkával és levéltári kutatásokkal találkozott Visy Gábor személyében, s ebből született egy, a Magyar Történelmi Társulat pályázatára benyújtott és díjazott pályamű, lábjegyzetekkel, a függelékben pontosan megadott forrásokkal, dokumentumokkal, szemtanúk beszámolóival. Így tárult fel egy, a többi bérház sorából kiemelkedő épület: a pesti Tökölyánum titokzatos múltja a Veres Pálné utcában.

 

A levéltári kutatás során sok érdekeset találhat az ember, főleg ha már elég idős ahhoz, hogy személyes élményei is legyenek egy adott, történelminek mondható eseményről. S micsoda felismerés lehet olvasni egykori ügynöki jelentéseket és rendőrségi iratokat, véletlenül pont arról a helyről, ahol az ember személyesen megfordult, azokról az emberekről, akiket személyesen ismert, s akiktől életre szóló tapasztalatokat szerzett. Hát nem csoda, ha az ember tollat ragad, s meg akarja osztani ezt az élmény és az igazságot másokkal! Így olvashatunk Visy Gábortól egy politikai dokumentumjátékot az 50-es, 60-as évek Magyarországáról, a szegedi papsággal szembeni eljárásról, mely sajnos jellemző volt erre az időszakra. ?A csillagok a felhők mögött is ragyognak? c. könyvében/dokumentumjátékában emléket állít azoknak a papoknak és névtelen társaiknak, akik kitartottak hitük és hivatásuk mellett. A megfélemlítések ellenére személyes törődést és erkölcsi útmutatást adtak ezek a nagyszerű emberek a fiatal gimnazistáknak és egyetemistáknak, és közösséggé formálták őket, amíg csak az akkori rendszer meg nem gátolta működésüket.

 

Ezen írások során Visy Gáborból lassan író is vált, aki egy regény megalkotására is vállalkozott, hogy más megvilágításba helyezze az elmúlt 40 évben agyonhallgatott és félremagyarázott korszakot: az 1956-os forradalmat megelőző időszakot. Három vidéki család sorsán keresztül mutatja be a szerző a trianoni tragédiát, a II. világháborút és a kommunista hatalomátvétel következményeit. A sok megpróbáltatás után, melyet így vagy úgy, de túléltek, végül a rendőri terrorgépezet hálózta be a családok életét, fosztotta meg őket családjuk szabadságától, s ennek következtében futott életük zátonyra. Az idő hajótöröttei segít megértenünk az erre a korszakra jellemző rejtélyes halálesetek és öngyilkosságok megfejthetetlen mozgatórugóit.

 

Historia est magistra vitae ? A történelem az élet tanítómestere. Még ma is vannak, akik így gondolják: ?Népünk sorsa és történelme az irodalma nélkül nem érthető meg, sőt, hogy csak abból érthető meg igazán. ? Hiszem, hogy az írás szava lehet az élet szava ma is még, ezért egyensúlyozgatok az irodalom és a történelem ?magyarosan? összefonódott-összefont kötelén, mostani nyomorúságunk és fogyó-növő reményeink forrásvidékeire figyelve?? (N. Pál József irodalomtörténész)

 

2013. április 18-án a KÉSZ meghívott vendége Visy Gábor író. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László közösségi házba 19.00-kor.

 

Lénárné Szabó Anikó

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Budakeszi

Megosztom a cikket