Megjelent Makkosmária csapadékvíz-elvezetésének közbeszerzési kiírása

Budakeszi Város Önkormányzata 2017-ben Vis Maior pályázatot nyert bruttó 100,5M forint értékben (11,6M forint önerő mellett) a Belügyminisztériumtól a Kert utca a csapadékvíz elvezetésének kiépítésére és az út helyreállítására. 2018-ban az Önkormányzat Makkosmária városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére is pályázatot nyert 300M forint értékben, 27M forint önerő biztosítása mellett.

Mivel a területen a természetbeni ingatlanhatárok számos helyen nem felelnek meg a Helyi Építési Szabályzatnak, a lakossággal megkezdett egyeztetés elhúzódott, egyes ingatlanoknál a mai napig tart. A Belügyminisztérium a Vis Maior pályázat 2019.08.28-i felhasználási határidején nem tudott változtatni, viszont egyedi Kormányhatározatban biztosította a szükséges összeget: bruttó 55M forint támogatást a Kert utca útfelújítására, és 45M forint többlettámogatást a csapadékvíz-elvezetésre, utóbbihoz a képviselő-testület további 53,7M forintot különített el. Így a makkosmáriai csapadékvíz-gerinchálózat kivitelezésére összesen 425,7M forint áll rendelkezésünkre. Ebből kivitelezésre bruttó 410M forint fordítható, a többi a tervezés, műszaki ellenőrzés, projektelőkészítés és menedzsment, nyilvánosság biztosításának költségei. 

Az Önkormányzat célja az, hogy Kert utcai útépítést és a csapadékvíz-hálózat kivitelezését összehangolja, hiszen ez a lakosságnak kedvezőbb, továbbá műszaki és pénzügyi szempontok szerint is indokolt. Ezért 2020 januárjában az útfelújításra és a csapadékvíz elvezetés kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást is megindította az Önkormányzat.

A Kert utca útfelújítására az eljárás eredményes lett, az ehhez felhasználható bruttó 55M Ft támogatást az Önkormányzat 3,3M Ft-al kiegészítve vállalkozási szerződést kötött a Hornyák Kft-vel 2020.05.13-án. A kivitelezés 2020.05.19-én kezdődött, befejezési határideje 2020.06.28.

A csapadékvíz elvezetés kivitelezésére a közbeszerzés eredménytelen lett, a beérkezett ajánlat bruttó 226M Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló 410M Ft összeget. Ezért a műszaki csoport javaslatára a képviselőtestület a projektet részmunkaterületekre osztva írta ki az új közbeszerzést, kedvezőbb ajánlatok beérkezését várva. Ezzel a projekt térben és időben ütemezhető az idén épülő Lidl áruház és vállalkozói park kivitelezéséhez, egyúttal az Önkormányzat kezdeményezte a projekt megvalósításának véghatáridejét 2021. augusztus 10-re módosítani. Makkosmária csapadékvíz elvezetésének közbeszerzési kiírása 2020. május 21-én jelent meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán, ajánlattételi határidő: 2020. június 5.

(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472542020/reszletek)

A Lidl áruház építéséhez 2020. szeptember 10-én adunk munkaterületet, a Kert – Domb – Patak utcák kereszteződésében körforgalom építése a Lidl-beruházás része. Az áruház lehetőség szerint karácsonyra, de legkésőbb 2021 tavaszán szeretné megnyitni kapuit.

’Sigmond Bertalan alpolgármester

Megosztom a cikket