Kell-e kötelezően módosítani a bt.-knek a társasági szerződésüket?

A betéti társaságoknak nem feltétlenül kell módosítaniuk a társasági szerződésüket, ugyanis az új Ptk hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló jogszabály szerint a létesítő okiratot nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, mert az a hatályon kívül helyezett Gazdasági Társaságokról szóló törvény (Gt.) rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse.

 

Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul (pl. tagváltozás, székhelymódosítás), a társaság köteles e változásokat is azon átvezetni. Fontos kiemelni, hogy ha az új Ptk-val összhanban nem álló rendelkezést tartalmaz a társasági szerződés (ide nem értve a fenti hivatkozott ügyvezetőre történő, illetve a Gt-re történő hivatkozást) akkor valóban módosítani kell az okiratot.

 

Az új Ptk szerint például a kkt, bt társasági szerződésének módosításához valamennyi tag egyhangú szavazata szükséges, nem elegendő az egyszerű szótöbbség amit korábban a Gt. lehetővé tett. Összegezve a fentieket, ajánlatos  bt-k és kkt-k társasági szerződést átfésülni, hogy van-e olyan rendelkezés ami az új Ptk-val összhangban nem áll.

 

dr. Égertz Andrea

ügyvéd

www.egertz.hu

Megosztom a cikket