Július 1-je után kezdődhetnek a csatornabekötések

Lassan befejeződik településünkön a csatornázási projekt. A bekötésekkel kapcsolatos praktikus kérdésekről tájékoztatták az ebben a témakörben meghirdetett lakossági fórumon megjelenteket.

 

„Lassan befejeződik Budakeszin a szennyvízberuházásunk” – kezdte beszédét dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony. Nehéz telünk volt, nagy türelemre volt szüksége főleg a makkosi lakosoknak. De ha olyan szempontból tekintjük a beruházást, hogy 15 éve készül erre az önkormányzat, a kiviteli szerződést tavaly januárban kötöttük meg, és idén őszre be is fejeződik, akkor talán más szemmel nézzük az egészet.

A régi tisztítótelep kapacitása véges volt, technológiája elavult, környezetvédelmi és egyéb okokból is elodázhatatlan volt a beruházás. A város más területeit (Meggyes, Darányi) is kiszolgáló szennyvízcsatorna gerincvezeték rekonstrukciójára is szükség volt.

Az önkormányzatnak kétszázötven millió Ft körüli önrészbe került a beruházás, amit idén kellett volna realizálnunk. Mivel azonban sikeresen pályáztunk, ezt az önrészt sem kell kifizetnünk! Ezt az összeget át fogjuk irányítani a fejlesztési keretbe. A jelenleg itt lévő 90 M Ft-ot egészíti majd ki ez a pénz. Miután nem ?címkéztük? meg, így bármilyen fejlesztésre felhasználhatjuk. Például infrastrukturális elmaradásunkat igyekszünk pótolni (út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés). Ezenkívül pályázati önrészekre különítjük majd el, illetve olyan beruházásokat indítunk, amelyek bevételt hoznak Budakeszinek. Az ezzel kapcsolatos döntéseket jövő héten hozza meg a képviselő-testület.

 

Dür Szilvia ügyfélszolgálati csoportvezető tájékoztatta az érdeklődőket az elkövetkezendő időszak teendőiről.

Megközelítőleg 800 új szennyvízbekötés fog megvalósulni minden érintett ingatlanra a – telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m-re létesült – tisztítóidomig a megépült gerincvezetékről. A jogszabályoknak megfelelően egy ingatlanhoz egy szennyvízbekötés történik. A szennyvízbekötést csak az igényelheti, aki ivóvízbekötéssel is rendelkezik. Akinek ilyen nincs, az legkésőbb a szennyvízbekötéssel együtt igényelheti.

A bekötési procedúra a szennyvízbekötés tervezésével kezdődik. Ezután következhet a szennyvízbekötésre vonatkozó igénybejelentés, valamint a tervjóváhagyási kérelem beadása a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez. A szolgáltatási hozzájárulást 15 napon belül kell kiadnia a cégnek. A szolgáltatási hozzájárulással egy időben a vízmű megküldi a lakossági szolgáltatási szerződést, amelyet aláírva kell visszaküldeni.

 

A házi csatlakozó hálózat elkészítése utáni teendők

– A műszaki átadás-átvételi igény (MEO) bejelentése. A vízművek szakemberei kimennek a helyszínre, megnézik a kivitelezést, azt átveszik. Ha hibát találnak, segítenek azok orvoslásában.

Kivitelezői nyilatkozat beterjesztése a megvalósult házi csatlakozási munkálatokról. A szolgáltató ez alapján tudja kiállítani a használatba vételi hozzájárulást.

 

Szükséges dokumentumok

Szolgáltatást megrendelő formanyomtatvány,

– hatvan napnál nem régebbi tulajdoni lap,

térképmásolat („takarnetes” másolat is megfelelő),

– ha több tulajdonosa is van az ingatlannak, akkor az igénybejelentőn kívül a többi tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.

Lesz olyan eset is, ahol szolgalmi jog alapítására lesz szükség, amennyiben a törzshálózat nem közvetlenül az ingatlan mellett húzódik.

– A tervjóváhagyási formanyomtatványon kell benyújtani a bekötési terv 2 példányát, majd be kell fizetni a tervjóváhagyási díjat. (Egyszintes házaknál ennek összege 3.816,- Ft.)

 

Egy héten belül a www.vizmuvek.hu internetes oldalunkon komplett letölthető dokumentumcsomagot találnak, amelyet egy kattintással elérhetnek.

 

Ügyfélszolgálati irodánk (Budakeszi, Fő u. 111.) szeretettel várja az érdeklődőket. A nyitva tartási idő:

H: 13:00-18:00,

Sze: 08:00-16:00,

P: 08:00-12:00.

 

A tervkészítéshez szükséges adatok a Fővárosi Vízműveknél június végén, július elején fognak rendelkezésre állni. Ekkor tudják a tervezők számára az adatokat hozzáférhetővé tenni, szolgáltatni.

 

-Július 1-jétől lehet a bekötéseket engedélyezés birtokában elkezdeni. Tehát fontos, hogy minél hamarabb tegyék meg az igénybejelentéseket.

 

Páczi Erzsébet önkormányzati képviselő szintén praktikus dolgokról adott tájékoztatót.

– A BVV Kft. vállalja, hogy a házi bekötéseket komplex szolgáltatás formájában elvégzi. Ezt egy formanyomtatványon lehet igényelni. A bekötővezeték megépítésének az ára kb. 7.000,- Ft/folyóméter, ez természetesen az adott körülményektől is függ.

– Természetesen mindenkinek fennáll a lehetősége, hogy egyénileg végezze el a munkálatokat.

– A Budakeszin működő, tervezési munkát vállalók listája közzé tételre kerül azok számára, akik egyénileg keresnek tervezőt.

– Az ingatlanok egy részénél felmerül házi átemelő beszerelésének szükségessége. Ha valaki szeretné igényelni az önkormányzat segítségét a készülék beszerzésében, az egy formanyomtatvány kitöltésével kérheti.

 

Szabó Tibor Mihály

 

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket