HÉSZ-módosítás

Budakeszi város módosítja a Helyi Építési Szabályzatát a Kh építési övezetre vonatkozóan. A Kh építési övezet előírásai a jelenlegi szennyvíztisztító területére vonatkozó építési szabályokat fogalmazzák meg. A lakosság és minden érdekeltet észrevételt tehet a tervezettel kapcsolatban.

 

A tervezett változtatás annak érdekében történik, hogy a területen belül hulladékudvart lehessen kialakítani, illetve ennek kialakításához pályázati forrásokat lehessen bevonni egy térségi program keretében.

Jóváhagyásuk előtt ? a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ? ezúton közzétesszük a tárgyban megjelölt, módosításra vonatkozó rendelettervezetet.

A tervezetet a vonatkozó rendelkezések szerinti hatóságok véleményezték, ellentétes vélemény a kiszabott határidőig nem érkezett.

 

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érdekeltet, hogy a közzétett tervezettel kapcsolatosan tegye meg észrevételeit!

 

A teljes tervdokumentáció és iratanyag bejelentkezés alapján megtekinthető a főépítészi irodán az alábbi időpontokban:

 

–       hétfő    13.00?17.00 óráig

–       szerda  8.30?16.00 óráig

–       péntek   8.30?12.00 óráig

Ügyintéző: Dénes György, Budakeszi főépítész ? tel.: 06/23 535 718

 

Az észrevételeket a közzététel napjától számított egy hónapon belül írásban adhatják le az ügyfélszolgálati irodán.

 

 

Budakeszi, 2013. január 25.

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

polgármester

Megosztom a cikket