Gyönyörű lesz az új iskolánk

 

Budakeszi Város Önkormányzata 2013 októbere óta folyta­tott tárgyalásokat azért, hogy akkor még 10 tantermes, tor­nateremmel és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel új iskola épülhessen városunkban, a Kerekmezőn annak érdekében, hogy a SZIA forfa épületét kiválthassuk. Egy kormányren­delet alapján az új iskolaépület bekerült kiemelt beruházá­sok közé, ezáltal biztossá vált a megvalósulása. Lebonyolí­tója a Nemzeti Sportközpontok (jogutódja a BMSK Zrt.), en­nek megfelelően teljes körű előkészítője és kivitelezője is. A férőhelyek megfel elő és hosszú távú biztosításához nagyobb épület szükséges, ennek érdekében több ízben tárgyaltunk a kormányzati szervekkel.

Átmeneti megoldásként az önkormányzat 2016. májusi testületi ülésén 234 millió forint önrész biztosítását vállal­ta, hogy a 3578 négyzetméteres, 11 tantermes iskola és hoz­zá kapcsolódóan nagyobb tornaterem, és több kiszolgáló lé­tesítmény épülhessen. Az iskola előtti területrész, parkolók, zöldfelület, járda, közművesítés ki­alakítását is az önkormányzatunk vál­lalta a fenti finanszírozási összegen felül. Két ütemben megépülő, 16 tanter­mes iskolát és a szabványtól eltérő mé­retű tornatermet terveztetett meg a zrt. A II. ütem forrásának biztosítását több csatornán keresztül is kértük Magyar­ország Kormányától, mely a sikeres tár­gyalások eredményeként támogatta azt, ennek keretében további 5 tantermet, 2 csoportszobát és 2 nyelvi szaktantermet alakítanak ki, össze­sen 748 négyzetméter hasznos alapterülettel. A II. ütem meg­építéséhez az önkormányzat 200 millió forintot biztosított a 292,3 milliós kormányzati támogatás mellett. A 16 tantermes iskola egy ütemben épülhet meg 2019. őszére.

Egyre látványosabb a kép, mely elénk tárul a Kerekmezőn, az építkezés mellett elhaladva. Az épület dekoratív megjele­nését döntően meghatározó, fából készült tetőszerkezetek, díszítőelemek és ablakok elkészítéséhez mintegy 300 köb­méter faanyagot használtak fel. Különösen figyelemre méltó az intézmény hatalmas méretű tornacsarnoka, az impozáns aula és a tanári szoba, valamint a homlokzati falak, a fa és dísztégla kiegészítőkkel.

Jelenleg a belső munkák zajlanak, és február közepén el­indult a második ütem építése is.

Az új iskola mindenben megfelel majd a modern kor épí­tészeti, energiatakarékossági és oktatási követelményeinek, a gyermekek számára kényelmes és ösztönző tanulási kör­nyezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy a jövő generáció számára minden feltétel adott legyen a tudás elsajátításá­hoz.

Amennyiben érdeklődnek az építés előrehaladásáról, lájkolják a Budakeszi Árpád fejedelem téri általános iskola hivatalos Facebook-oldalát, ahol naprakész információkat ta­lálhatnak.

Megosztom a cikket