Fizetőövezet – két óra ingyen

Hosszú előkészítés után, az Önkormányzat szeptember 13-án elfogadta a parkolási rendeletet. A lakosság részéről nagy igény volt erre, mert Budakeszi központjában a helyiek ügyeik intézésekor nem tudtak parkolni. A túlnyomórészt nem Budakeszi lakosok P+R-nek használva a területet elfoglalták a pakolóhelyeket.

 

A rendelet mindenki számára két óra ingyenes parkolást tesz majd lehetővé – akár Budakeszin lakik az illető, akár nem ? nyilatkozta lapunknak Ohr Alajos tanácsnok úr. Aki ennél több időt szeretne parkolni 350 Ft/óra pakolási díjat kell fizetnie. A várakozási idő max. 4 óra lesz. Parkolójegyet a Polgármesteri Hivatalban lehet majd vásárolni, és szeretnénk a rendelet bevezetésének időpontjára már néhány üzlettel megállapodni az értékesítésről. Városkártyát is lehet majd vásárolni havi 3.000 forintért, amivel a fizetőövezeten belül korlátlan ideig lehet parkolni.

Az Önkormányzat a két lakossági fórumon elhangzottakat, és az egyéb úton beérkezett véleményeket is figyelembe véve alkotta meg a rendeletet. Első lépésként, néhány, már meglévő parkolóban kerül bevezetésre a határozat. A tapasztalatok alapján, – fél év próbaidő után – a rendeletet felülvizsgáljuk, és ha szükséges változtatunk rajta ? tette hozzá Ohr Alajos.

Balczó Kornélia

Parkolási rendszer bevezetése Budakeszin

A fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2011. szeptember 13-ai ülésén elfogadta. A rendeletben foglalt főbb szabályok az alábbiak:

– Várakozási övezetek kerültek kialakításra, melyek az alábbiak:

  • Fő utca ? Erkel utca parkoló
  • Fő utca ? Gyógyszertár előtti parkoló
  • Fő tér ? Posta parkoló
  • Fő utca ? Polgármesteri Hivatallal szembeni parkoló
  • Fő utca ? Erdő utca torkolata

– A fizető parkolóhelyeken várakozni munkanapokon 8:00 ? 18:00 óra között csak díjfizetés ellenében lehet. Munkaszüneti napokon díjmentes a parkolás.

– A díjfizetési kötelezettséggel járó minimális várakozási időtartam 30 perc. A várakozási idő leghosszabb időtartama négy óra. A négy óra időtartam lejárta után a parkolót el kell hagyni, a várakozási időtartam nem hosszabbítható meg. A várakozási díj 350.- Ft/óra. A várakozási díjat előre lehet megváltani parkolójegy formájában, a Polgármesteri Hivatalban.

– Mentesül az első két óra várakozási díj megfizetése alól az, aki a gépkocsi szélvédője mögé elhelyezett kereskedelmi forgalomban forgalmazott vagy saját készítésű óratárcsával várakozik. A várakozás megkezdésével egyidejűleg az óratárcsát a parkolás megkezdésének időpontjára kell állítani. Ugyanazon a várakozási övezetben az óratárcsával a várakozási idő nem hosszabbítható meg.

– Budakeszi Városkártya kerül bevezetésre, amit bárki megvásárolhat a Polgármesteri Hivatalban, legfeljebb 12 hónapra előre, és amelynek díja egy hónapra 3.000,- Ft. A Városkártya valamennyi fizető parkolóban történő várakozásra jogosít időtartam korlátozása nélkül.

– Lakossági parkolási engedély kérelemre abban az esetben lesz adható annak a budakeszi állandó lakosnak, akinek állandó lakhelye a várakozási övezet területén, de a lakhelye szerinti ingatlanon a jármű tárolása nem megoldható, udvarral, garázzsal nem rendelkezik és a kérelem benyújtását megelőző félévre vonatkozó gépjárműadót befizette. Lakásonként maximum két db autóra lehet majd parkolási engedélyt váltani. A parkolási engedély a lakóhely szerinti ingatlanhoz legközelebb eső közterületen és az azon található fizető parkolóban lesz érvényes.

– Azokra a várakozóhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használat, közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges, legfeljebb egy naptári évre igényelhetnek kizárólagos használati jogot a várakozási övezeten belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedelmi egységek és szolgáltatók. A kizárólagos használati jog díja várakozóhelyenként egy naptári évre 100.000,- Ft. A kizárólagos használatú várakozóhelyeket a jogosult saját költségére kihelyezett táblával jelölheti.

– Egy órára számított várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki a rendeletben foglaltaktól eltérően várakozik. A pótdíj összege:

a., 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra, és további két óra várakozásra számított várakozási díj;

b., 15 napon túli befizetés esetén az egy óra várakozási díj negyvenszerese.

– A fizető parkolóban történő várakozást a közterület-felügyelők ellenőrzik.

– A rendelet a parkolási jelzőtáblák kihelyezését követő 15. napon lép hatályba, azaz a táblák kihelyezésének időpontját követően a közterület-felügyelők 15 napon belül nem büntethetnek. Ez az idő elegendő arra, hogy a polgárok felkészülhessenek a parkolással kapcsolatos változásokra.

 

dr. Verhóczki Zita mb. aljegyző

Megosztom a cikket