Felkészülni, vigyázz, kész… WudiSuli!!!

Rajtvonalhoz ért a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, vagyis a WudiSuli és alig várja, hogy 2020. szeptember 1-jén több mint 300 diákkal elstartoljon a tanév, és a Budakeszin élők régi vágya valóra váljon. Az elmúlt egy évben több fórumon, médiafelületen és szülői értekezleten követhettük az új iskola alakulásának folyamatát. Budakeszi Város Német Önkormányzata az intézményalapítás előkészítő feladataira egy szakmai munkacsoportot hozott létre. Meskó Gyula igazgatójelölt váratlan betegsége miatt a BVNÖ új igazgatót bízott meg: Gölcz Mira asszonyt, aki az iskola megbízott igazgatónője, őt kérdeztük.

Ha röviden össze kellene foglalnia a WudiSuli nevelési programjának központi gondolatát, hogyan fogalmazna?

– „A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat…” Feladatunk, megmutatni gyermekeinknek a gyökereinket, melyek a keresztény-európai, a nemzeti és a helyi települési hagyományok – az arculatunkat meghatározó hazai német nemzetiség – értékeit közvetítve tartást és kötődést biztosítanak. Emellett adjunk gyermekeinknek szárnyakat is, amelyek lehetőséget nyújtanak nekik új utakat megismerni, felfedezni, bejárni. Erre utal a WudiSuli elnevezés is: első fele utal Budakeszi német gyökereire – Budakeszi-Wudigess –, második fele az iskola szó gyerekek által használt játékos változata.

Koncepciójuk szerint egy „előiskolai” szakaszt is terveznek, a Takabarka Óvodában az évek óta sikeres Hans Hase program bevezetésével?

A Tarkabarka-Kunterbunt óvodában évek óta bevezetett és jól működő „Hans Hase” előiskolaprogram mind módszertani, mind az iskolai szocializáció szempontjából sikeres kezdeményezés, a Goethe Intézet legfrissebb korai idegen nyelvvel foglalkozó kutatásain alapszik. Az óvodai foglalkozások jó alapot teremtettek ahhoz, hogy a gyermekek Hans Hase kalandjain keresztül, iskolánk alsó tagozatán is játékos formában tovább gyarapítsák nyelvi ismereteiket. Hans Hase, a játékos, kedves nyúl segítségével megkönnyíthetjük tanulóink számára az óvoda–iskola közötti átmenetet.

Honnan érkeznek az új iskolába jelentkező tanulók?

– Az új iskola beiskolázási körzete Budakeszi közigazgatási területe. A szülők számára ezzel ténylegesen intézményválasztási lehetőség nyílik meg. Induló iskolánkba a Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi tagozatos tanulói kérték átvételüket.

Hány tanulója illetve tanulócsoportja lesz az új intézménynek?

– Az első évfolyamon 65 gyermek kérte átvételét iskolánkba. Mivel a köznevelési törvény ezt lehetővé teszi, a fenntartó egyetértésével szeptember 1-jén három első osztály indul. Másodiktól nyolcadik évfolyamig megtartjuk az eddigi osztálybesorolásokat, így összesen 13 osztályunk kezdi meg a tanévet.

Milyen összetételű lesz a nemzetiségi iskola tantestülete?

– A nevelőtestület bázisát a SZIA nemzetiségi osztályaiban tanító pedagógusok jelentik, akik nyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat. Néhány pedagógus pedig pályázat útján került a testületbe.

Milyen szempontok szerint történt a Knáb János utca 60. szám alatti iskolaépület megosztása?

– A német önkormányzat és a SZIA vezetésének korábbi egyeztetései alapján körvonalazódott egy közös javaslat az épület használatának megosztására. Budakeszi Város Önkormányzata mint tulajdonos, az Érdi Tankerület mint fenntartó és vagyonkezelő felé együttesen képviseljük a terveket.
Sem az országban, sem a környékünkön nem példa nélküli, hogy két külön fenntartásban levő köznevelési intézmény működik egy iskolaingatlanon belül.
Településünkön ez komplikált és kritikus terület, hiszen budakeszi oktatása évek óta görgeti maga előtt az épülethiány/teremhiány problémáját. Mivel nagy örömünkre minden évben egyre nő a gyermeklétszám, így az Árpád fejedelem téri új iskolaépület sem oldotta meg ezt a gondot, amelyet természetesen minden fenntartó és vezető fontosnak értékel.
Az említett döntéshozókkal közösen az iskolaközösségek érdekeit optimálisan szolgáló megoldásra törekszünk.

Hogyan gondolkodnak az „együttélésről”?

– Ebben a kérdésben a fő szempont, mint a jó házasságban, megtalálni a kompromisszumokat. A SZIA és a német iskola működésében a közös épületből mint adottságból fakadóan sok csatlakozási pont lesz, pl. a csengetési rendet, a közös használatú tornatermet, az ebédlőt, többcélú termet, földszinti aulát, az iskolaudvart illetően. A Knáb János utcai épületben eddig is több intézmény működött, mint a Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Czövek Erna Zeneiskola. A „közös tető alatti” pedagógiai munka az intézmények közötti kapcsolatokat erősíti. Ez nekünk is célunk, mert meggyőződésünk, hogy csak a harmonikus „együttélés” válik az épületben tanuló gyermekek javára.

Hogy állnak az előírások szerinti nyári karbantartási munkákkal?

– Szeptember 1-jén az új iskola az intézményi működés megkezdéséhez minden engedéllyel, a szükséges személyi és tárgyi infrastruktúrával rendelkezik. A fenntartó német önkormányzat és a Schulteam egész nyáron dolgozott az iskolakezdés feltételeinek biztosítása érdekében.
A legnagyobb gondot jelenleg nem az egyébként is nagy mennyiségű, sokrétű és szerteágazó adminisztratív és szakmai feladatok jelentik, hanem a Covid-19 vírus okozta bizonytalan és percről percre változó helyzet.
A fenntartó német önkormányzat a biztonságos tanévkezdés érdekében, kiemelten a higiéniás szempontokat szem előtt tartva, a tulajdonossal és a vagyonkezelővel egyeztetve végezte a nyári munkálatokat, amelyek fedezetére sikeresen igényelt állami támogatást. Ennek keretében valósulhattak meg kisebb belső átalakítási-, tisztasági festési munkák és a mellékhelyiségek egy részének felújítása.
A települési önkormányzat megkeresése után a német önkormányzat a tulajdonossal közösen végzi el a tornaterem sürgősségi javítási munkálatait, valamint egy nagyobb mértékű felújítás előkészítését. Nagy öröm számomra látni a két önkormányzat sikeres együttműködését a települést szolgáló közös célok elérése érdekében..

Hogyan tekint a kihívásra, egy induló nemzetiségi iskola igazgatói feladatainak ellátására?

– Nagy várakozással tekintek az elkövetkezendő tanév elé. Pedagógus kollegáimmal karöltve szeretnénk megfelelni az iskola pedagógiai célkitűzéseinek, a modern kor oktatási elvárásainak, és igyekszünk hűen képviselni a német nemzetiségi oktatást-nevelést.
Ebben a folyamatban segítségemre lesznek korábbi tanulmányaim és tapasztalataim, melyeket mint német nemzetiségi tanító és tanár szereztem a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott iskolában, intézményvezető-helyettesként, illetve doktori tanulmányaim és főiskolai oktatói munkám során. Magyarországi német származásom révén családommal a mindennapokban is ápolom a hagyományokat, szabadidőmben tánccsoportokat vezetek, nyelvjáráskutatással foglalkozom. Mindezek mellett férjem, családom támogatására is számítok, hiszen háromgyermekes édesanya lévén eddig is az ő segítségükkel sikerült a magánéletet és a szakmai munkát összeegyeztetnem.

Sok erőt, lendületet és a szeretet leleményességét, valamint sok szép eredményt kívánok a nemzetiségi iskola közösségének, fenntartónak, igazgatónak, tantestületnek, szülőknek és mindenekelőtt az iskola ifjú polgárainak, a tanulóknak!
Szabó Kinga

Budakeszi Hírmondó 2020. szeptember 17. oldal.

https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/09/Hirmondo-2020-09-2.pdf

Megosztom a cikket