Fakitermelés Budakeszin 2013-ban

A Pilisi Parkerdő ZRt. Budapesti Erdészete az általa kezelt erdőterületen, Budakeszi községhatárban az alábbi erdőrészletekben tervez fakitermelési munkákat a 2013-as évben:

 

 

Erdőrészlet

Fakitermelés módja

Budakeszi

14

B

TKGY

Budakeszi

15

B

TKGY

Budakeszi

90

A

 

Az erdőrészletek beazonosításához segítséget nyújt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapja: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu

 

A fakitermelések három alapvető célt szolgálhatnak. A fiatal és középkorú erdőkben elsődleges cél az erdőállomány nevelése. Az ún. gyérítések során a jobb növekedésű, a termőhelyet jobban hasznosító fafajokat és egyedeket segítjük azáltal, hogy eltávolítjuk mellőlük a fejlődésüket akadályozó fákat.

Idős erdőkben az erdész legfontosabb feladata, hogy életlehetőséget teremtsen a jövő erdei számára. Az ún. felújító vágások (FVB, FVV, SZV) során a növekvő facsemeték fölül vágjuk ki az öreg, biológiai életkoruk végére érkezett fákat. Így fény kerül a talajra, ami létfontosságú a természetes úton ott növekvő vagy a szakemberek által odaültetett csemeték számára. A Budapesti Erdészet ? a természet közeli erdőgazdálkodás elveinek megfelelően ? törekszik a minél kisebb vágásterületek kialakítására, hogy az egyébként is nagy emberi terhelést viselő parkerdőkben a természeti folyamatok jobban érvényesülhessenek. Ezt jelzik a táblázatban az egyéb termelések. A néhány fa kivágásával kialakított, 100-200 négyzetméteres lékek a folyamatos erdőborítás megőrzése mellett hosszú távon lehetővé teszik az erdő megújulását. Így igaz, hogy a korábbi évekhez képest több helyszínen, de sokkal kisebb egybefüggő területen végzünk fakitermelést.

Középkorú és idős erdőkben is sokfelé szükségesek az ún. egészségügyi termelések (EÜ). Az ilyen jellegű munkával érintett területről csak a beteg, korhadó, kiszáradt fákat távolítjuk el. Így megelőzzük a fák kidőlése által okozott baleseteket, csökkenthetjük a károk keletkezésének valószínűségét. Ekkor nem csak a környéken élő és kiránduló emberek, hanem az erdő egészségét is szem előtt tartjuk, hiszen magakadályozzuk a fertőzések és a kártevők egészséges fákra való átterjedését.

A szálalás (SZÁL) a faállománynak ismétlődő, szálanként, illetve kisebb lékenként történő kitermelése úgy, hogy az egész faállomány szerkezetében lényegi változás nem áll elő. A szálalás során összekapcsolódik a kitermelés, a felújítás és a nevelés.

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a fakitermeléseket ? a területen maradó fák egészsége és a talaj védelme érdekében ? kizárólag vegetációs időszakon kívül végezzük. A munkák pontos ütemezése így mindig az időjárás függvénye, várható elvégzésük január-március és október-december hónapokra esik.

 

A fakitermelések után nem áll le a munka az erdőkben. A vegetációs időszakban végzett erdősítési, erdőápolási munkák kevésbé látványosak, de az erdő élete szempontjából meghatározóak.

 

A Budapesti Erdészet 2013. évi fakitermelési tervét az illetékes hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) előírásai alapján végzi.

Megosztom a cikket