Építésügyi szakmai tanácskozás volt Budakeszin

Regionális építésügyi szakmai tanácskozásnak adott otthont 2014. március 18-án Budakeszi Polgármesteri Hivatala.

 

A tanácskozásra a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal vezetőjének, Marsalné Kovács Judit állami főépítésznek a meghívására került sor, melyen részt vettek a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának, a Budakeszi és az Érdi Járási Hivataloknak, a szakhatóságoknak, valamint a Budakeszi és az Érdi járási székhely települési jegyzői hatáskörében lévő építésügyi hatóságoknak a szakemberei, továbbá a Pest Megyei Önkormányzat főépítésze és a két járás területén lévő települések főépítészei, több mint 50 fő részvételével.

Az értekezlet célja ? többek között ? az volt, hogy az építésügy területén működő szakmai szereplők, az építésügyi rendszer átalakításaival kapcsolatos eddigi tapasztalataikat megbeszéljék. Szó volt a legfrissebb jogszabályi változásokról, és felhívták a figyelmet az egységes jogalkalmazásra. A tanácskozáson az építésügyi hatósági szakemberek és a főépítészek közötti együttműködés fontossága hangsúlyozott szerepet kapott, tekintettel arra, hogy a települések polgármestere ? a települési főépítész szakmai véleménye alapján ? településképi véleményezési eljárás keretében előzetes szűrőként működik, és a helyben megalkotott rendelete alapján véleményezi az építéshatósági engedélyre benyújtandó tervdokumentációt.

Az állami főépítész ismételten felhívta a települési főépítészek figyelmét a 2015. december 31-ei jogvesztő határidőre, ami a jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközökre vonatkozik. Az önkormányzatoknak eddig a határidőig kell elfogadniuk a megváltozott jogszabályi háttéren alapuló településrendezési eszközeiket (pl.: helyi építési szabályzatok).

A tanácskozás a szakemberek számára tanulságos volt, melynek eredményét ? remélhetőleg ? az ügyfelek élvezhetik majd az ügyeik intézésekor.

Az értekezlet szervezői és a kollégák egységes véleménye alapján hasznosnak ítélték meg a rendezvényt és a folytatását, ismételt megrendezését határozták el.

 

dr. Remete Sándor

jegyző

 

Megosztom a cikket