Eltörölték a garázsadót Budakeszin

Sűrű volt a napirend az évzáró, december 20-i képviselőtestületi ülésen. A november 28-i közmeghallgatáson hangzott el az a javaslat, hogy a garázsokat és gépjárműtárolókat mentesítsék az építményadó alól. Budakeszi Város Önkormányzata csütörtökön egyhangúan elfogadta az erről szóló előterjesztést. A változás 2019. január 1-én lép hatályba.

Zárt ülésen döntöttek arról a képviselők, hogy január 1-től dr. Pócza Pétert nevezi ki a képviselő-testület a Budakeszi Egészségügyi Központ élére. Az ülés nyilvános részén döntöttek a képviselők arról, hogy indulhat a közbeszerezés a felújított orvosi rendelő új műszereinek megvásárlására. A magyar kormány által kiírt „Egészséges Budapest Program” keretében elnyert több mint 64 millió Ft értékű támogatást az önkormányzat több mint 71 millió forintra egészíti ki. Ebből az összegből a többi közt ultrahangkészüléket, szülészeti-nőgyőgyászati, szemészeti, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati illetve, fizikoterápiás és gyógytorna műszereket vásárolnak.

Egyhangú szavazással döntöttek a képviselők arról is, hogy tanév második felében kiírják a „Budakeszi Oktatásért” pályázatot, amelyre 2,5 millió forintos keretösszeget szavaztak meg az önkormányzat költségvetéséből. A képviselő-testület felkérte Bakács Bernadett alpolgármestert, Czifra Zsuzsannát, az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnökét és Ligetiné Komáromi Gabriella képviselőt a pályázat előkészítésére, kidolgozására. A pályázatot várhatóan 2019. januárjában teszi közzé az önkormányzat, amelyre a budakeszi általános, illetve középiskolákban oktató pedagógusok jelentkezését várják. A pályázat lebonyolítására a Budakeszi Gyermekeiért Alapítványt kérte fel az önkormányzat. A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a legújabb pedagógiai módszerek megismertetéséhez, bevezetéséhez Budakeszi oktatási intézményeiben. A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy 10 hónapon át havonta egy bemutató órát tartanak a szakmai zsűri, az önkormányzat és a szülői szervezetek képviselőinek, illetve tanár kollégáiknak.

Tovább folytatódik az önkormányzat közvilágítás-fejlesztési programja. A képviselő-testület jövőre több mint 47 millió forintot fordít erre a célra. A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson legjobb ajánlatot adó Best-Vill 2000 Kft. végezheti.

Szintén lakossági kérés volt, hogy az Arany János utcában, a Honfoglalás sétányon és a Konth Miklós utcában a meglévő járdaszakaszok legyenek összekötve a Márity László utcával az önkormányzati területeken. Figyelembe véve, hogy az új iskola elkészülése után ezeken a járdákon fokozott gyalogosforgalom várható, a képviselők úgy döntöttek, felmérést készíttetnek arról, hogy mekkora szakaszon és milyen költséggel építhetők meg az új járdaszakaszok.

Egyhangúan szavaztak a képviselők arról, hogy az önkormányzat jövő januárban is indul a Pénzügyminisztérium által kiírt „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton. Sikeres pályázat esetén az elnyert összegből valósítanák meg a Kossuth köz, illetve a Bem utca és a Makkosi út Árnyas utca és a Székely köz közötti szakaszának csapadékvíz elvezetését.

Megszavazták a makkosmáriai csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez szükséges feltételeket rögzítő előterjesztést is. Támogatták, hogy Budakeszi vegyen részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázaton. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat vásárol 3 térfigyelő kamerát, amelyek az EFMK melletti közösségi téren üzemelnek.

Megosztom a cikket