Egy igazán jó intézményt reggeltől estig lehet használni – Élet az iskolában

Mikor indult a projekt?

2015-ben kerültem kapcsolatba Budakeszi önkormányzatá­val. A létesítmény építése a Nemzeti Sportközpontok, mint építtető szervezésében, a Köznevelési Infrastruktúra Fej­lesztési Program részeként 2017 őszén kezdődött.

Ez nem egy megszokott kockaépület, ráadásul a dekora­tív megjelenését döntően meghatározó külső-belső fa­építmények, tetőszerkezetek, ajtók, ablakok elkészíté­sére mintegy 300 köbméter fát használtak fel.

Valóban, itt nem annyira gyakori a derékszög. Kétségtelen, a Turi-féle építészetnek vannak bizonyos elemei, logikái – az organikus építészet változatai – melynek alapjait a mes­terem, Makovecz Imre tanította. Kisvárosiasabb léptékű, modernistább, picit más hangvételű dolgot csinálok, de mindig is büszkén vallom, hogy Makovecz Imre egy moz­galom, egy stílus megteremtője. Jómagam ennek az élet­műnek egy spektrumát tettem magamévá, az egymásból ki­növő formákkal, egymásba olvadó terekkel, apró építészeti trükkökkel. Jó példa erre az iskola aulája. A bejáratnál állva egy tipikus perspektivikus „csalást” érzékelünk, az egyik oldalán ívesen szűkülő térrel. Megszokva a párhuzamos fa­lakat, kockákat, „becsap” minket az a látvány, ugyanis ez az íves szűkület azt az érzetet kelti, hogy szinte „alig” lát­juk az aula végét.

Ha végigjárjuk az épületet, sok meglepő megoldással találkozunk. Mintha nem csak az iskolai funkciót igye­kezne kiszolgálni.

Egy igazán jó intézményt reggeltől estig lehet használni. Abban van élet. Közösségi tere is lesz az ide járó diákoknak, tanároknak, szülőknek, és annak a szélesebb közösségnek is, amely itt lakik a közelebbi vagy távolabbi környéken. Az aula előadások, kiállítások, konferenciák megtartására is al­kalmas lesz. Sőt bálokat is lehet ide szervezni, hiszen van tánctér, étkező, nagy konyhával. A háttérben lévő két tan­terem pedig a ruhatárt szolgáltathatja. A galéria kiváló hely lehet fotózásra, videók készítésére. Mindezek a lehetőségek az iskolai funkciókon túl a lakókörnyezetet is szolgálni fog­ják. Mindez ugyanígy vonatkozik az iskola túloldalán az impozáns, 800 négyzetméteres, önálló bejáratú, szeparálha­tó tornacsarnokra is, melyet a tanítási időn túl kibérelhetnek a sportkörök és az egyéb rendezvényeket szervezők is.

A szabadban, az aula és a tornacsarnok között pedig már formálódik a kétszintes udvar, melynek felső szintje az au­lától indul és az eggyel lejjebb lévő csarnokhoz érkezik, ame­lyen keresztben egy széles spanyol lépcső lesz. Ez a tér sza­badtéri koncertek, egyéb előadások, kisebb fesztiválok meg­tartására is alkalmas.

A rendezvények nagy sürgéssel-forgással járnak. Men­nyire lehet majd ezt kezelni?

Nem kell az egész épületet megnyitni ahhoz, hogy használ­ható legyen ilyen célokra. A tervezéskor gondoltunk erre, így megoldható lesz az elkülönítés.

Ön a tervezője az innen 60 méterre épülő tanuszodának is.

A Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében szerepel az uszoda kivitelezése. Építési engedély van, a kivitelezési terveket elkészítettük és leadtuk. Véleményem szerint 2020 végére, 2021 elejére elkészülhet az uszoda.

Korábban már láttak a budakesziek ízelítőt a tervekből és azok alapján kissé mechanikusnak találták a hom­lokzatot, a bejáratot sajtreszelőhöz hasonlították. Ezen lehet még változtatni?

A közelmúltban találkoztam a polgármester asszonnyal és az alpolgármester úrral, ahol erről is szó esett. Ígéretet tet­tem arra, hogy a lakossági javaslatokat megvizsgálom.

Horváth Jenő

Megosztom a cikket