Dr. Szentágothai János agykutató

Dr. Szentágothai János agykutató életéről és munkásságáról tart előadást egykori tanítványa és munkatársa dr. Hámori József akadémikus, professzor emeritus a budakeszi Protestáns Kör szervezésében 2013. február 21-én, csütörtökön 19 órakor a Kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.)

 

Az UNESCO a 2012. évet Szentágothai János, a világhírű magyar tudós évének nyilvánította, születésének 100. évfordulója alkalmából.

 

Dr. Szentágothai János (1912-1994) a neuroanatómia, az agy- és idegkutatás kiemelkedő alakja, de széleskörű műveltsége a biológia és az anatómia mellett az irodalomra, a képzőművészetre, a zenére, a filozófiára, sőt a teológiára is kiterjedt. Élő hitű evangélikusként egyetemi hallgatóinak bibliaórákat tartott, és egész életében foglalkoztatták az emberi agy és a keresztény hit összefüggései. Felfogása szerint a tudomány és a hit ugyanazt a teremtett világot igyekszik megismerni más módokon. Egyszer így vallott erről: ?Az apostoli hitvallás minden szavát valósnak hiszem, és azt vallom, hogy a halálunkkal nem szűnik meg az életünk. Ám gyarló tudósként úgy hiszem, nem feladatom a ?miként? részleteinek kutatása. Hiszek a Mindenhatóban. És ha az Isten mindenható, amint én azt kétség nélkül hiszem, akkor semmi okom kételkedni abban, hogy megvan a hatalma rá, hogy engem bármely módon, amelyen jónak látja, fölemeljen.?

 

Igazi polihisztorként kiválóan rajzolt, szabadidejében szép akvarelleket festett. Kiss Ferenccel együtt rajzolt anatómiai atlasza tudományos és képzőművészeti remekmű, amelyet a világ számos országában használnak. Sziporkázó egyetemi előadásain a terem mindig zsúfolásig megtelt. Tanítványaival az egyetemi órákon kívül is foglalkozott, sok-sok beszélgetés során formálta gondolkodásukat, irányította pályájukat. Nem tudományos eredményeire, magas pozícióira, kitüntetéseire volt a legbüszkébb, hanem tisztességes, művelt, keresztény emberekké lett tanítványaira.

 

1977-1985 közt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Országgyűlési képviselőként az 1980-as években elsőként vetette föl, hogy a bős?nagymarosi vízi erőmű környezeti katasztrófát hordozó elképzelés, és minden lehetséges módon tiltakozott ellene., Az 1990. évi választásokon Magyar Demokrata Fórum második számú képviselőjelöltje volt. 1990 és 1994 közti parlamenti megbízatása során az európai kereszténység értékrendjét tartotta szem előtt.

 

Ugyancsak nemzetközi hírű tanítványa dr. Hámori József neurobiológus – agykutató, akadémikus, professzor emeritus, 1998-99 közt nemzeti kulturális örökség miniszter, 2002-2008 közt a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

A Budakeszin lakó professzor a Protestáns Kör felkérésére bemutatja mesterét, életének meghatározó eseményeit és tudományos munkásságát.

 

Az előadás ingyenes. Adományokat tevékenységének támogatására a Protestáns Kör elfogad.

Rendezvényeiket a Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemplom Alapítványon keresztül is támogathatja adójának 1%-ával, vagy közvetlen befizetéssel.

Adószám: 19183914-1-13, bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank)

Megosztom a cikket