Keszi-Art Egyesület

Az egyesület megalakulását, két jótékonysági kiállítás előzte meg, (2010, 2011.) amelynek sikerén fellelkesülve, Dr. Darkó Jenő, Dévényi János, és Giese Piroska szervezésével, 2012-ben meghírdettük az egyesület alapító közgyűlését. Budakeszi városházán március 7-én a helyben élő képző-és iparművészek elvi és gyakorlati összefogásával megalakítottuk a Keszi-Art Egyesületet. Az egyesülethez a környékbeli települések művészei is csatlakoztak. Fő célkitűzésünk, hogy évente legalább két alkalommal,  rendszeres  kiállítási lehetőséget biztosítsunk tagjainknak, ahol szélesebb közönség  előtt bemutatkozhatnak. Elősegítjük a műértő közönséggel való találkozást, egymás műveinek jobb megismerését, a személyes kapcsolattartást. Fontos feladatunk a művészek alkotó munkájának támogatása, a közérdekű információk megosztása. Két kiállítási lehetőséget teremtettünk városunkban, amely új kiállítási kultúrát honosított meg Budakeszin. A Tavaszi Tárlatok és a Karácsonyi Karitatív Kiállítások remek alkalmat biztosítanak tagjainknak és meghívott művészeinknek, továbbá a nagyközönségnek, hogy folyamatában láthassuk a kibontakozó életműveket. A csoportos egyesületi szintű kiállítások mellett természetesen támogatjuk az egyéni kiállítások megrendezését, fontosnak tartjuk a művészi munka elismerését. Létrehoztuk honlapunkat, amely a keszi-art. hu internetes címen található, megteremtettük facebook oldalunkat, amelyen rendszeresen megosztjuk a legfontosabb aktuális információkat és híreket. Fontosnak tartjuk a Budakeszi közgyűjtemény megalapítását. Választott jelmondatunk: „Budakeszi a művészek városa” melynek szellemében teljesítjük hosszú távú célkitűzéseket. Kiállításaink megrendezésével körbejártuk a környékbeli városokat és falvakat ( Tök, Zsámbék,  Biatorbágy, Budaörs, Budapest több helyszínen) tovább öregbítve Budakeszi művészeinek jó hírét.

 

Dévényi János festőművész, a Keszi-Art elnöke

Megosztom a cikket

Contact