Célba ért a budakeszi reformátusok segítségnyújtása Kárpátalján

 

A Budakeszi Református Egyházközség Határon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány 2015. április 2-án 220.000 Ft értékű pénzadományt adott át a Kárpátalján a Minaji Református Egyházközségnek.

Az adományt átváltották: 220.000 Ft = 17.480 hrivnya. Az összeg elosztásáról a helyi presbitérium egyhangú döntése rendelkezett.

Az adomány felhasználása: 11.000 hrivnyát 22 rászoruló család (10 Ketergény, 5 Minaj, 5 Homok, 1 Koncháza, 1 Ungvár településen) támogatására osztottak szét – családonként 500 hrivnya jutott. 6480 hrivnyát a gyülekezet költségeire használtak föl (parókia rezsiköltsége, hozzájárulás nyugdíjalaphoz, a homoki gyülekezeti ház fűtésszámlájának rendezése). A felhasználásról a Minaji Református Egyházközség hiteles és részletes elszámolást küldött alapítványunknak. Az elszámoláshoz küldött levél szerint a budakeszi református gyülekezet segítsége volt talán a leghathatósabb, hiszen szabad felhasználásra kaptak anyagi segítséget a legrászorultabbak. A visszajelzések alapján leginkább gyógyszerekre költik, illetve a rezsire.

Rát, Minaj, Ketergény, Homok községek lelkipásztora augusztus 12-én így számolt be helyzetükről, várható nehézségeikről:

Minálunk, Isten kegyelméből mozgalmas hetek telnek, épp a harmadik táborhetünkön vagyunk túl, időközben pedig néhány diakóniai projektet hívtunk létre anyaországi, illetve erdélyi testvérek segítségével. Sajnos, az országos helyzetünk nem a jobb irányba változott, egyre több fiataltól búcsúzunk, hiszen a behívóktól való félelem sokakat arra indít, hogy külföldön keressenek boldogulást. Bár látszólagos béke honol a vidékünkön, de a mozgósítás miatt mindannyiunk családját, baráti és testvéri közösségét érinti a keleti háborúskodás. Jelenleg a téli fűtésszezonra próbálunk berendezkedni, úgy tűnik ugyanis, hogy az eddigi fűtésrendszereinket nem fogjuk tudni használni (parókiánk gázzal, templomunk elektromosan fűtött, mindkét energiahordozó árát sokszorosan felemelték: 700, illetve 300 százalékkal).

Idős gyülekezeti tagjainknak igyekeztünk többször élelmiszercsomagokat kivinni, illetve használt ruhából is eljutott hozzánk egy kisebb szállítmány. Jelenleg könnyebb időszakot élünk, hiszen a legtöbb konyhakert meghozta termését, a nyár hevében fűtenünk sem kell, de lassan készülünk az őszi, téli időszakra. Nehéz lesz.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ebben a vészterhes időben segítségünkre siettek. Az Úr áldása kísérje életüket, családjukat és minden szolgálatukat!

Testvéri köszöntéssel: Szimkovics Tibor

A Budakeszi Református Egyházközség és a Határon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány folytatja a kárpátaljai községekkel régóta meglévő testvér gyülekezeti kapcsolat keretében a célzott támogatások eljuttatását.

Kérjük az adakozni kívánókat, fontolják meg, milyen összeget tudnak – lehetőleg rendszerességgel – az Alapítványon keresztül erre a célra szánni, melyet eljuttatunk a testvérgyülekezetekbe mindaddig, amíg az ínség égető. Már a szerényebb összegek is nagy segítséget jelentenek. Cégek részéről, illetve a rendszeres támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás adókedvezményeket is lehetővé tesz.

A Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány az alábbi számlaszámon fogadja a felajánlásokat: 11991102-02125525-00000000

A befizetéshez csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: Kárpátalja 2015.

Megosztom a cikket