Budakeszi 1.világháborús emlékműve

Budakeszi Fő utcáján, a Kápolna könyvesbolt mellett áll egy bronzszobor. Jártunkban-keltünkben gyakran elmegyünk mellette, nem igazán figyelünk rá. Ha nem lenne ott bizonyára hiányozna teret betöltő jelenléte, állandósága. Megszoktuk. Ám valljuk be, a napjainkra már városméretűvé nőtt településünk polgárai jelentős részének fogalma sincs ennek az emlékműnek a történetéről. Pedig….

1914-1918 BUDAKESZI HŐSEINEK HERVADHATATLAN EMLÉKÉRE EMELTETTE A KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE. Ez a felirat áll a szobor mészkő talapzatán, s felette a szobor, ahol a bajtárs, a barát tartja a kezei között az élettelen, fiatal katona testét. A holtestet tartó bajtárs messzeségbe révedő arcán a kérdés, melyre nem jön válasz. MIÉRT? Megejtően szép szobor. Művészi alkotás, egy jónevű budai szobrász, Martinelli Jenő alkotása. A bronzöntés munkáját Vignáli R. végezte.

Martin Lőrinc, Budakeszi egykoron híres Martin vendéglője tulajdonosának naplójából: ?1914. Kitört a világháború… Kihírdették az általános mozgosítást…Salacon elesett egy budakeszi, Czeiler György, nőtlen. 940-en vonultak be.?Budakeszinek az első világháború idején kb. 6000 lakója volt. A szobor talapzatán 192 nevet számoltam össze. Csak néhányuk halálának ismertek a körülményei. Többségük tömegsírban fekszik valahol Oroszországban, Olaszországban, vagy ki tudja hol. Az áldozatok 99%-a sváb nemzetiségű volt. Az akkori Budakeszi lakóinak többsége elvesztette valamilyen hozzátartozóját a 192 áldozatban. A legidősebb budakeszi hős az 1865-ben született Oszter Márton volt, kinek nem sokkal hadkötelezettsége vége előtt kellett bevonulnia, míg a legfiatalabb az 1900-as születésű Schenek János, aki alighanem 18. születésnapja tájékán, 1918-ban vonulhatott be, röviddel a háború befejezése előtt. Az egész élet előtte volt. Szerelem, család, gyerekek.

?Július 26-án kezdődött a mozgosítás. Azonnal bevonultattak 42 éves korig. Aztán a 20 éves legényeket mind besorozták…

Augusztus 10… 93 lovaskocsi indult el.? (Bizonyára kevesen értik ennek a bejegyzésnek a lényegét. Ez azt jelentette, hogy Budakeszi községből 93 lovaskocsit ?hívtak be katonának?. Tehát együtt a lovakat és a kocsikat.)

Sajnos keveset tudunk az 1930-as emlékmű avatás körülményeiről. A szobor felállítása Budakeszi lakóinak összefogásából jött létre 1930-ban. Felavatásakor jelen volt József főherceg mellett az állam és az egyház számtalan képviselője is. A fennmaradt, id. de Ponte József által készített fotók tanúsága szerint az avatáson részt vett egész Budakeszi.(A rendezvényt követően József főherceg id. de Ponte Józsefnek udvari fényképész címet adományozott). A szobrot körülölelő kis parkot haláláig egy jómódú földműves, a nyolc fiúgyermeket fölnevelő id. Martin János gondozta. Fia, Martin Mátyás is életét vesztette a háborúban.

Budakeszi 1894 óta működő Szépítő Egyesülete a közeljövőben szeretné felújítani az emlékművet és környezetét, melyhez kéri a város lakóinak a segítségét. A kezdeményezéshez csatlakozott a Budakeszi Polgári Körök Szövetsége, akik a 2011. február 5-én, szombaton az Erkel Ferenc Művelődési Központban megtartott hagyományos ?Jótékonysági Polgári Bál?-juk keretében várják Budakeszi polgárainak a támogatását.

Köszönet a cikk megírásához nyújtott segítségért Szendeff Kristófné Martin Máriának, Dobos Lászlónak és feleségének, Dobos Lászlóné Fischer Katalinnak és nem utolsósorban Martin Lőrincnek, Lenci bácsinak, néhai Martin Lőrinc unokájának.

Horváth Jenő

 

SZERKESZTŐSÉGI FELHÍVÁS

1914-1918 között sok budakeszi, frontszolgálatos katona küldött un. tábori levelezőlapokat szeretteinek a messzi távolból.

Azzal a kéréssel fordulnánk a budakesziekhez, hogy amennyiben birtokukban vannak ilyen tábori levelezőlapok és ezeket 192, soha vissza nem térő honfitársunk írta, közlés céljából bocsássa szerkesztőségünk rendelkezésére! Az eredeti példányokat azok lemásolása után természetesen visszaadjuk. Előre is köszönjük együttműködésüket!

(Hírmondó)

Megosztom a cikket