Beiratkozás – de hová? Segítünk!

Bemutatjuk Önöknek a járás legnagyobb iskoláját, a budakeszi Széchenyi István Általános Iskolát (vagy ahogyan mindenki hívja: a SZIÁ-t), ahová április 16-17-én szeretettel várják a beiratkozó diákok szüleit.

 

 

„A tankerület legnagyobb oktatási intézménye a miénk. Közel kilencszáz, egészen pontosan 866 gyerek jár ide 40 tancsoportba, 83 pedagógus végzi itt a munkáját” – nyilatkozta Czifra Zsuzsanna igazgatónő. Délután négy óráig tartalmas elfoglaltságot tudunk az ide járó gyerekeknek biztosítani. Hatszáz gyerekünk napközis.

A SZIA már régóta a Zsámbéki-medence legnépszerűbb iskolája. Mivel befogadóképessége véges, elsősorban budakeszi gyerekeket várnak. Változatos oktatási formákat kínálnak az itt tanulni akaró diákoknak: régi hagyománya van például a német nemzetiségi oktatásnak. Ezt kétféleképpen tudják megvalósítani: nyelvoktató és bővített nyelvoktatás keretében. Vannak angol?magyar két tanítási nyelvű osztályok is. Egyes osztályokban kiemelt művészeti oktatás is folyik (ének-zene, néptánc, furulya, dráma). Ezen kívül integrált oktatás is folyik, valamint a Napraforgó tagozaton szegregált SNI-s oktatás is.

Tanulóinak zöme a budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumban folytatja tanulmányait, elsősorban a nyelvi tagozatos osztályokban.

A SZIÁ-nak szép nagy a tornaterme, bár itt egyszerre csak 2 osztály fér el.

 

„Fontos szerepet tulajdonítunk a közösségépítésnek. Rendszeresen részt veszünk a helyi rendezvényeken, jótékonysági eseményeken, valamint különböző fellépéseken.

Külkapcsolatainkról röviden: a német nemzetiségi osztályok kihasználják a testvárosi kapcsolatok adta lehetőségeket. Két éve a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolával kötöttünk szerződést, így a gyerekek kétévente jutnak el ottani családokhoz, és fogadják ők is a csíki gyerekeket.

Legfőbb vágyunk az infrastruktúra fejlesztése. Legjobb lenne ezt egy új iskola építésével megoldani” – nyilatkozta Czifra Zsuzsanna igazgatónő.

 

Szabó Tibor Mihály

 

Az általános iskolai beiratkozások ideje:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00?19.00 óra között,

2015. április 17. (péntek) 8.00?18.00 óra között.

A Buda Környéki Televízió által készített összeállítás megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

> óvodai szakvélemény,

> nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

> sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

> a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy

– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel) vagy

– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

 

nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,

nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására.

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti (Nk. 91.§).

Megosztom a cikket