Becsengettek! – Tanévnyitó ünnepségek Budakeszin

 

A Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, a SZIA tanévnyitó ünnepélyén dr. Győri Ottilia képviselte az önkormányzatot. Bódi Zsuzsanna igazgató asszony a tanulás fontosságáról szóló mesével köszöntötte elsőként az első osztályos kisdiákokat, majd beszámolt a tanévzáró óta az iskolában történtekről. Mint fogalmazott, jelenleg is zajlik a tető javítása, ami várhatóan hónap végéig elkészül.

 

[widgetkit id=13]

 

Jó hír, hogy műszakilag megújult az iskola könyvtára, a Mezei Mária Művészeti Iskola bérleti díjából, és a Szülői Szervezet segítségével, az ESZMKÁ Közhasznú Egyesület anyagi támogatásával. A szülők könyvadományait is szívesen fogadják a könyvállomány bővítésére.

 

A tantermek, folyosók nagy része is új festést kapott, a tankerületnek, szülőknek és a kollégáknak köszönhetően. Új padok is kerültek az aulába és a többcélú terembe, a TESCO támogatásával pedig több szék és asztal került a tanáriba. Az igazgatónő beszámolt arról is, hogy az iskola 20 millió forint pályázati összeget nyert el pedagógusaik továbbképzésére és két digitális „okosterem” kialakítására. A DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. az iskolában építette ki városi központját, így a Nemzeti Köznevelési Portállal együtt duplán is biztosított az iskola internet lefedettsége. Az igazgatónő megköszönte az önkormányzat ajándékát is, a SZIA feliratú pólót, amelyet minden elsős kisdiák megkapott – zárta tanévnyitó köszöntőjét Bódi Zsuzsanna igazgató asszony.

 

A hagyományoknak megfelelően Veni Sancte misével kezdődött a tanév a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanulói számára a Havas Boldogasszony-templomban, amelyet Filó Kristóf plébános tartott. Az iskolában tartott világi ünnepségen Török Csaba, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója köszöntötte a tanévnyitóra érkezett vendégeket, köztük az önkormányzat képviseletében Bakács Bernadett alpolgármestert. Az igazgató úgy fogalmazott: „A kultúra az isteni gondolatok megvalósítása?. Hozzátette: „A következő tanévben a zenére, mint a kultúra alapvető egységére szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani. Ezért választottuk kiemelt nevelési célként a zenei nevelést.”

 

[widgetkit id=14]

 

Török Csaba a zenei neveléssel kapcsolatban Kodály Zoltánt idézte:”Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza./…/Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene! Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”

 

Az ünnepségen nagy taps fogadta az igazgató bejelentését, hogy az iskolának sikerült egy új zongorát vásárolnia. Mint fogalmazott: „Szeretettel adom át a közösségnek az új KAWAI zongoránkat, amelyet a Nemzeti Tehetség Program pályázati támogatásának elnyerésével, a budakeszi önkormányzat és a Prohászka Alapítvány anyagi segítségével vásároltuk.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két millió forinttal, Budakeszi Város Önkormányzata másfél millió forinttal járult hozzá a hangszer beszerzéséhez. Köszönet érte!” – tette hozzá az igazgató. Az iskola az idei évben egy kisbuszt is kapott a diákok utaztatásához, ez a Fehérvári Egyházmegye ajándéka. Hálás köszönet érte a püspök atyának – zárta a tanévnyitón mondott köszöntőjét Török Csaba igazgató.

 

A Nagy Sándor József Gimnázium ünnepélyes tanévnyitóján az új igazgató, Borók Edit köszöntött minden résztvevőt. Három tanáccsal, jókívánsággal indította ezt az évet:

„1. Munka nélkül nincs eredmény! Tervezni szükséges, de nem elégséges az eredményességhez.

2. A sikerhez meghatározó a ti együttműködésetek, bizalmatok, és pozitív, előremutató hozzáállásotok. Toljuk mindnyájan: diákok, szülők, tanárok együtt és ugyanarról az oldalról a szekeret!

3. Az itt eltöltött idő ne csak múljon, hanem teljen is! Teljen meg közös élményekkel, a közös munka örömével. A lehetőségek adottak: iskolánkban köztudottan sokszínű, tartalmában is gazdag programok, tanításon kívüli tevékenységek közül választhatnak diákjaink. De ne feledjétek: ezek lehetőségek. Az, hogy éltek-e vele, hogy milyen emlékeket és eredményeket visztek magatokkal innen, az elsősorban rajtatok múlik.”

 

[widgetkit id=15]

 

Az önkormányzatot Ohr Alajos alpolgármester képviselte a tanévnyitó ünnepségen.

 

SOK SIKERT, JÓ TANULMÁNYI EREDMÉNYEKET KÍVÁNUNK AZ ÚJ TANÉVBEN A BUDAKESZI DIÁKOKNAK!

Megosztom a cikket