Az általános iskolai beiratkozás rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Budakeszi Járási Hivatal a 2017/2018. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00

 

A fenti időszakban a 2017-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-éig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,

– iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az intézményvezető a döntéséről 2017. május 5-ig írásban tájékoztatja a szülőt, gondviselőt, mely ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell benyújtani.

Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

Fotó: Balogh Ágnes

Megosztom a cikket