?Az a célunk, hogy a források időben, jó helyre érkezzenek!?

A működő vállalkozások számát tekintve a legaktívabb kistérségek településeinek vezetői (budakeszi, budajenői, budaörsi, pátyi, perbáli, törökbálinti), gazdasági szereplői, civil szervezetei vettek részt azon a Nagykovácsiban kistérségi fórumon, amit a megyei önkormányzat szervezett a területfejlesztési koncepció bemutatására, véleményezésére.

 

Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke a koncepció megalkotásáról elmondta, hogy ?úgy kell felépíteni a megyei terveket, mint egy puzzle-t, ahova minden település belerakja a saját elképzelését. Az szeretnénk, hogy a következő fejlesztési ciklus első napján, 2014. január elsején ténylegesen elindulhassanak a programok, mert az a célunk, hogy a források időben, jó helyre érkezzenek!? Mint elmondta, akkor lesz sikeres a koncepció, ha a települések, a vállalkozások és a társadalmi szervezetek is magukénak érzik. A május-júniusi térségi fórumok ezt a célt szolgálják: mindenki mondja el a véleményét, javaslatát, ami a koncepció végleges formájában várhatóan augusztusban kerül a megyei közgyűlés elé.

 

Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft ügyvezetője előadásában kiemelte, hogy ?olyan tervekre van szükség, amik a valós problémákra fókuszálnak, és erre kínálnak megoldásokat?. A koncepció egy tág jövőképet vázol fel, de hamarosan megkezdődik egy projektgyűjtés a települések részére, hogy azokból megyei programok szülessenek.

 

?A megye mindannyiunk életét átfogja? ? jelentette ki Bencsik Mónika, Nagykovácsi polgármestere, aki, mint az egyik agglomerációs település vezetője üdvözölte a megye és a főváros között megszületett stratégiai megállapodást. A fórumnak otthont adó település részéről Györgyi Zoltán főépítész arra kérte a megyei önkormányzatot, hogy gesztor szerepet betöltve segítse a 187 település munkáját.

 

Kistérségi fórum NagykovácsibanA fórum résztvevői üdvözölték azt a megállapítást, hogy az érintett kistérségek településen az átlagot meghaladóan aktívak a kis- és közepes méretű vállalkozások, azaz kedvezőek a vállalkozásfejlesztési programok feltételei. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a közlekedési fejlesztések, elsősorban a M0 nyugati szektora, valamint a 10-es főút településeket megkerülő nyomvonalon történő megépítése minden további terv alapja, illetve kiinduló pontja. A jelenlegi közlekedési feltételek nem teszik lehetővé a gazdaság fejlesztését, a vállalkozások jelentős bővítését.

 

A lehetőségekkel kapcsolatban a megjelent településvezetők hangsúlyozták, hogy a közösségek integritása, kulturális és társadalmi háttere ? kohéziója ? erősnek mondható, ami jó alap a további fejlődéshez. A közösségi fejlesztésekkel kapcsolatban ugyanakkor folyamatosan kihívást jelent az egyes hatósági eljárások, jogszabályok és egyéb olyan körülmények, amelyek folyamatosan, és gyakran indokolatlanul megnehezítik a helyi közösségi kezdeményezések megvalósítását. Ezzel kapcsolatban a megjelentek hangsúlyozták, hogy Pest Megye Önkormányzata fontos támogató, befolyásoló szerepet tölthet be a térségi kezdeményezések támogatásában, illetve a több településre is kiterjedő programok egyeztetésében.

 

Mindez azért is szükségszerű, mert a 2014 és 2020 közötti fejlesztési ciklusban várhatóan előtérbe kerül a támogatások ésszerűségének vizsgálata, valamint a komplex, területi alapú tervezés.

 

A fórum fontos eredménye, hogy a közlekedés mellett a térségi turizmus, illetve attrakciófejlesztés sajátos kihívásaira, lehetőségeire is rámutatott. például a kerékpárutak, vagy az oltalom alatt álló területek szabadidős célú használatában. A megjelentek hangsúlyozták, hogy bár a térség településeinek nagyobb része agglomerációs közösség, a terület jelentős része mezőgazdasági művelésre alkalmas, illetve ma is művelt. A munkanélküliek egy jelentős része számára pedig itt is a helyi gazdaság fejlesztése jelentené gyakran az egyetlen lehetőséget a boldogulásra. Különösen igaz ez a Szentendrei-sziget közösségeire, ahol a fővárostól való távolság és a települések adottságai miatt gyakorlatilag vidéki térségről beszélhetünk.

 

A társadalmi párbeszéddel, valamint a megye partnerségi kezdeményezéseivel kapcsolatban a jelenlévők egyértelműen üdvözölték a főváros és a megye közötti együttműködést, és a városhatárt átlépő tervezést, projektgenerálást (például a P+R parkolók fejlesztésének összehangolt tervezését.

 

Ambrus András

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

A Buda Környéki Televízió által készített rövid összeállításának megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket