A térség gazdasági megerősítéséről is tárgyaltak a BÖT polgármestere

Szeptember 18-án ismét üléseztek a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármesterei. Az ülést ezúttal Tarjáni István elnökhelyettes, Biatorbágy polgármestere vezette. A jelenlévők meghallgatták a Responsum Kft. képviselőinek tájékoztatóját a társulás gazdasági újraindításának lehetőségeiről. A tanulmány azt elemezte, hogy milyen lehetőségek vannak új gazdasági programok elindítására a BÖT településein.

Elfogadták a közterület-felügyelet 2019. évre vonatkozó szakmai-, valamint a társulás 2019. évi pénzügyi beszámolóját. Döntöttek arról is, hogy a Zsámbéki medence kerékpárút hálózatára vonatkozó terveket a BONUM VIA Kft. fogja elkészíteni. Feladata az úgynevezett “alternatív utak” feltérképezése és esetleges fejlesztése. A már meglévő erdei utak, földutak hálózatba szervezésének lehetőségét is megvizsgálják.

Támogatták Budakeszi Város Önkormányzatának szociális tűzifa kiosztására vonatkozó határozatát, és elfogadták Pilisjászfalu adósságrendezési eljárására vonatkozó egyezségi ajánlatát.

 

Megosztom a cikket