A tanévkezdés legfontosabb kérdései

Tisztelt Szülők!

Az idei tanévben a Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében változások lépnek életbe. Sok szülőtől kapok érdeklődő e-mail-t, telefonon is többen keresik meg iskolánkat. Néhány, gyakran feltett kérdésre gyűjtöttem össze a válaszokat.

 

Mikor kezdődik a 2013?14-es tanév?

A tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) lesz, az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek).

A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodásról

Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia?

A köznevelési törvény szerint ?általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak?, és ?a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen?. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére ? az igazgató saját hatásköre alapján ? ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. Ez a szabályozás szeptembertől minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik.

Tényleg szeptembertől megszűnik a napközi?

A köznevelési törvény ugyan nem említ külön napközis foglalkozást vagy napközis nevelői munkakört, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is lesz ilyen. A 16 óráig kötelezően biztosítandó iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a napközis illetve tanulószobai foglalkozások megtartására.

Mindennapos testnevelés

Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal?

A törvény szerint a heti öt testnevelésórából kettő kiváltható olyan oktatásszervezési formákkal, amelyeket a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezései meghatároznak. Ilyen lehet akár a táncoktatás és számos más mozgásforma is. Egy másik kiváltási lehetőség az iskolai sportkörökben való részvétel.

Kiknek lesz mindennap testnevelésórája?

Mindennap testnevelés órája az 1?2., az 5?6. és a 9?10. évfolyamosoknak lesz a 2013?2014-es tanévtől kezdődően.

Hit és erkölcstan oktatása

Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstanoktatás?

2013 szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamán lesz kötelező az erkölcstan, illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen évfolyamok mindegyike számára biztosítva lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége is. A következő évektől felmenő rendszerben folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése.

A diákigazolványról

Mi a diákigazolvány igénylésének folyamata?

A diákigazolvány igénylésének folyamata két részből áll. Először is szükség van az okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK-adatlap) igénylésére. Az igényléshez a diákigazolványra jogosultnak a születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímkártyáját vagy a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját kell magával vinnie. A diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK-adatlap birtokában az oktatási intézményben kell kezdeményezni.

Mennyibe kerül az igénylés?

Az igénylés elindításával egyidejűleg az intézményben 1400 Ft-ot kell befizetni.

Mennyi idő alatt készül el az igazolvány?

A diákigazolvány elkészítésének határideje a jogszabály alapján 45 nap, amibe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és hibajavítás időszaka.

Mi történik, ha nem készül el tanévkezdésre az igazolvány?

A jogosult a diákigazolvány elkészültéig díjmentesen igazolást kérhet az intézményben. Az igazolás 60 napig érvényes, és a diákigazolványhoz fűződő kedvezmények igénybevételére jogosít. Amennyiben az igazolás lejártáig a diákigazolvány még mindig nem készül el, úgy újabb igazolás igénylésére van lehetőség.

Remélem, hogy az iskolakezdéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseikre sikerült választ adnom.

 

Minden diákot szeretettel várunk szeptemberben!

 

(EMMI-rendelet alapján) Czifra Zsuzsa igazgató, SZIA

Megosztom a cikket