A Magyar kultúra napja

Nagy megtiszteltetés városunk számára, hogy a Magyar Kultúra napi ünnepségen jelen volt Somogyváry Ákos karnagy, Erkel leszármazottja és Fáy Péter, Kölcsey testvérének a leszármazottja is.

 

Az ünnepi megemlékezés keretében nyílt meg Orgoványi Anikó festőművész, költő Himnusz című olajfestmény sorozatának kiállítása az Erkel Ferenc Művelődési Központban. A festménykiállítás február 13-ig tekinthető meg.

 

Kedves Barátaim!

Mikor Kölcsey 1823-ban papírra vetette a Himnusz sorait, mikor Erkel a zongora billentyűin a templomi harangszót visszaidézve megszólaltatta a lélekemelő dallamot, nem sejthették, hogy leszármazottaik 2014 adventjén arról értesülhettek a híradásokban, hogy az erdélyi Sepsiszentgyörgyön ötödik napja tüntet több ezer ember az ellen, hogy a prefektus 350 ezer forintnyi bírságot szabott ki azért, mert a június 4-ei trianoni megemlékezésen elénekelték a magyar himnuszt.

Ma már az interneten bárki megnézheti, milyen az, amikor ötezer ember, elszántan, vigyázzban állva újra és újra elénekli nemzeti dalunkat. Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke azt nyilatkozta a riportereknek: „Fel kell emelnünk a hangunkat a Himnusz védelmében.” Adjanak kulturális autonómiát az erdélyi magyaroknak!? A petíciót a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat eljuttatta az Európai Unió tagországainak követségére és a román kormányhoz, kérve, hagyjanak fel a magyar jelképek üldözésével. Napokon át kitartott a tömeg 250 méteres magyar és székely zászlót szorongatva, Himnuszát énekelve.

Amikor a magyar kultúra napját ünnepeljük, amikor nemzeti imádságunkat elénekeljük, nem csak a múlt eseményeit idézzük emlékezetünkbe, hanem egy ma is tartó, megmaradásunkért folyó küzdelemhez merítünk erőt. Milyen áldott lehetőség, hogy ilyen Himnuszunk van! Mely magába foglalja mindazt, ami bennünk a legjobb, legértékesebb, és élni segít, és küzdeni segít, nemcsak a külső, de a belső veszélyek idején is!

A legfontosabb: a Gondviselésbe vetett hit. Isten erejében bízva éltük túl a reménytelen időket, és az újra és újra megjelenő belső meghasonlottságot!

Himnuszunk szövegében benne van a bűnbánat is, a beismerés, őszinte számvetés. E nélkül nem újulhat meg a közösség.

Benne van a legfőbb értékekhez való ragaszkodás, amelyet egy nép a kultúrájában hordoz. Ezért aki a kultúrát rontja meg, az a lélek ellen vét, mert zavarossá teszi belső erőforrásait.

 

Himnuszunkban benne van a magyar nép hihetetlen bátorsága is, hogy küzdött akkor is, amikor túlerő állt vele szemben, és győzött is, mert nem adta fel, és vele volt az erkölcsi igazság.

Ezért azt kell mondjam, ma is ezt kell tennünk.

Ellen kell állni minden, erkölcsöt, értéket, alapvető emberi kapcsolatokat romboló erőnek.

A kényelmes közönynek, mely másra vár, hogy megtegye azt, ami a mi dolgunk.

Mely zavaros ideológiák mentén megkérdőjelezi a napnál világosabb, egyszerű emberi igazságokat: hogy szeressünk, minden áldozatra készen, legyünk hűségesek, és becsüljük többre a lélek kenyerét a fogyasztás kényszerénél.

Kultúránkban igazgyöngyként őrizzük azt a belső iránymutatást, amely a zavaros időkben is célhoz vezet. Hamvas Béla írja: „Nem akkor érsz célhoz, ha telhetetlenül mindent kimerítettél, hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent.”

És „minden ember egyéni tisztességén múlik, hogy célhoz érünk-e”.

A legnagyobb veszély a nemzet, mint közösség és az egyén számára is az, ha feladja szabadságát. Teheti ezt külső nyomásra vagy a belső gyengeség miatt. A szabadságot elveszthetjük úgy is, hogy eladjuk nemzeti vagyonunkat, ahogy történt ez a rendszerváltás után, egyedülálló módon az elnyomás alól felszabaduló nemzetek között. És a megnyert szabadságot „észrevétlenül” is elveszthetjük, ha nem ragaszkodunk értékeinkhez, ha nem állunk ellen az önzés, a fogyasztói mentalitás, az értéksemlegesség hamis ideológiájának.

Erdélyben a magyar történelmi egyházak képviselői: Böjte Csaba ferences szerzetes és Kató Béla erdélyi református püspök is bátorította jogaikért küzdő testvéreinket. A tiltakozás eredményeként a román kormány lecserélte Kovászna, Hargita és Maros megye prefektusait. Győzött tehát a bátor kiállás, gondolhatnánk örömmel.  A Himnusz elénekléséért kirótt büntetést azonban a kormány nem vonta vissza.

Hosszú út áll még előttünk, melyen bátorítón kísérnek majd a Himnusz hangjai.

A reményt az adja, hogy VAN ÚT ELŐTTÜNK, BÁTRAN VÁGJUNK NEKI, ÖSSZEKAPASZKODVA,

MINDANNYIAN!

 

Bakács Bernadett

alpolgármester

Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket