A 2013-as év költségvetéséről

Egyensúlyi, stabil gazdálkodás ? alap a fokozatos és fenntartható fejlődéshez

Bő egy évvel ezelőtt készítettem legutóbbi összefoglalómat Budakeszi gazdálkodásáról. Akkor 2012-re egy kiegyensúlyozott, hiány nélküli költségvetés tervéről írtam. A 2012-es év zárása után most már tudjuk, hogy a tervünket végrehajtottuk, a tavalyi év költségvetése hiány nélkül zárult, a gazdálkodás folyamatai, tendenciái a terveink szerint alakultak.

 

 

Szüksége volt a városnak erre a stabil helyzetre, mivel 2013-ban új feltételek alakultak ki az önkormányzatok számára: a hitelfelvétel lehetősége szinte teljesen megszűnt, az önkormányzatok finanszírozása jelentősen megváltozott. Elvonások történtek, az önkormányzati feladatok állami támogatása átalakításra került. Ezek a változások a legtöbb önkormányzatot hátrányosan érintette, és ez Budakeszire is igaz.

 

2013-ban szintén egyensúlyi költségvetést tervezünk. Budakeszi 2013-ban 1,7 Md Ft-ból gazdálkodik. Ebben az évben már nincs szüksége az önkormányzatnak folyószámlahitelre, a működéshez nincs szükség külső finanszírozásra és a hosszú távú adósságot sem növeljük. Sőt az kormány átvállal Budakeszi korábbi adósságából 60%-ot, azaz a 600 milliós adósságot 363 millió forinttal csökkenti.

 

Miért fontos a gazdálkodás, miért tekintjük a fenti folyamatokat hangsúlyosnak? Gyakrabban előforduló kérdés, hogy pl. miért nem kotorják a havat gyakrabban, miért kátyúsak az utak, miért nincs több bölcsődei férőhely, miért nem javul a közvilágítás? Ez utóbbiakat magam is és a teljes képviselő testület fontosnak tartja, viszont a fokozatos, fenntartható fejlődéshez stabil, hatékony gazdálkodásra van szükség, első lépésként ezt kellett megteremteni.

 

2013-ban már nem a működés egyensúlya a fő kihívás, hanem az, hogy az egyensúlyi működésen felül minél több fejlesztési projektet indíthassunk, ezek finanszírozása biztosítható legyen. Az ígéretünknek megfelelően a cél az, hogy a lakossági adóbevételeket ne az alapműködés eméssze fel, hanem annak egy jelentős része a lakosság számára közvetlenül érezhető városüzemeltetési és fejlesztési feladatokra kerüljön felhasználásra.

 

2013-ban jelentős előrelépést szeretnénk elérni a városüzemeltetésben, ennek finanszírozási alapját a költségvetés tartalmazza. Az eredményeket a következő hónapokban várjuk.

 

Két nagy projektet indít az önkormányzat: az új szennyvíztelep és csatorna hálózat fejlesztés (KEOP) projektet, valamint az új Bölcsőde építési projektjét. Mindkét projekt finanszírozását hitelfelvétel nélkül szeretnénk megoldani. A Bölcsőde esetében a 100 millió Ft körüli saját részt ingatlan értékesítéséből tervezzük előállítani, mivel az értékesítés és a bölcsőde építés egyenlege összességében vagyongyarapodást jelent, azaz Budakeszi vagyona így növekszik.

 

A KEOP projekt önrésze az eredeti állapot szerint 767 millió Ft. Jelen körülmények között ennek előteremtése Budakeszi lehetőségeit meghaladja. Ezen helyzet megváltoztatásán, a projekt finanszírozási alapjának megteremtésén több irányban dolgozik az önkormányzat, mivel a projektet mindenképpen meg szeretné valósítani. Egyrészt lehetőség van a támogatási intenzitás növelésére (azaz a pályázati önrész arányának csökkentésére), másrészt az új közmű szabályozás szerint szükségszerű a szennyvíz rendszer üzemeltetőjének megváltozása, amiből származhat bevétele az önkormányzatnak,  harmadrészt önrész pályázatok is megnyílhatnak. Összességében a cél az, hogy a projekt finanszírozása ne rendezze át az önkormányzat gazdálkodási helyzetét és a csatorna hálózatfejlesztés a lakosság számára a lehető legkisebb terhelést jelentse.

 

A 2013-as költségvetés 72 millió Ft keretet biztosít kisebb fejlesztési feladatok végrehajtására. Ebből 24 millió Ft-ot szán az önkormányzat olyan lakosság által kezdeményezett önszerveződéses projektek támogatására, melyek kisebb lakóközösségek, lakókörnyezetet érintő fejlesztési kezdeményezéseit támogatja.

 

A költségvetés tartalmazza az Általános Iskola, a Gimnázium, a Zeneiskola működtetését (azaz az épület és eszköz-infrastruktúra fenntartását), a Művelődési Ház, a Könyvtár, a Bölcsőde, a három óvoda és a Családsegítő finanszírozását, a szociális támogatásokat illetve a Hivatal és a járási hatáskörű Építéshatóság működtetését. Biztosítja az önkormányzat a közbiztonság szempontjából fontos térfigyelő kamera rendszer és a város 24 órás védelmét szolgáló Védelmi Centrum működtetését. Támogatást tartalmaz a költségvetés a civil szervezetek (2,5 mFt) és a Német Önkormányzat számára (2 mFt).

 

Összefoglalva: a 2013-as költségvetés megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy a terveink végrehajtása esetén a lakosság számára több fontos ügyben előrelépést érjen el az önkormányzat és egy fokozatos, fenntartható fejlődés induljon el Budakeszin.

 

 

Tóth Gábor

képviselő

Megosztom a cikket