2016 – Fejlődésre hangolva

Egyhangúan fogadta el a város 2016-os költségvetését a képviselő-testület. A költségvetés megalkotásakor a lakosság igényeinek megfelelően a kiszámíthatóságra és a folyamatos fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt.

 

 

 

A fejlesztési célok kitűzésénél idén is azt tartottuk szem előtt, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyek elősegítik városunk további fejlődését. Intézményhálózatunk korszerűsítésével megteremtjük a  városban elérhető közszolgáltatások színvonalának további javulását. Középtávon pedig fel tudunk zárkózni Magyarország legfejlettebb települései közé.

 

Idén közel 482 millió forintot különítettünk el beruházásokra, valamint fejlesztésekre, ami több mint 20 százaléka a 2,3 milliárdos költségvetési főösszegnek. Ez rekord, hiszen a rendszerváltás óta nem jutott ilyen mértékű önálló forrás a település fejlesztésére.

 

FEJLESZTÉSEK

Városközpont épül

Az egyik legfontosabb cél az új városközpont projekt megalapozása. Idén kezdődik el a tervezési folyamat, melybe a lakosságot is szeretnénk bevonni. Olyan központot szándékozunk építeni, mely méltó a településünkhöz, egyik büszkeségünk lehet, és ahol mindenki otthon érezheti magát.

A művelődési ház körüli ingatlanok felvásárlása után több mint 6300 négyzetméternyi terület áll majd rendelkezésünkre, ahol meg tudjuk valósítani a beruházást.

Ezen összevont telekcsoportra tervezzük a művelődési központot, a városi könyvtárat, az egészségházat, valamint a szolgáltató sort, ami a későbbiekben várhatóan bevételeket termel a városnak, mely forrásból további fejlesztésekre tudunk költeni. A részletekről a tervezési folyamat során tájékoztatjuk a T. lakosságot.

Iskolaépítés

 

Másik kiemelt projektünk a Kerekmezőn épülő általános iskola. A Magyar Állam közel 1,3 milliárd forintot fordít a beruházásra. A Kerekmezőn pedig a 21. század elvárásainak megfelelő 15 termes létesítményt építünk. Az épület bővíthető lesz. Az építkezés befejezése 2017 decemberében várható.

Óvodabővítés

 

Idén két csoportszobával bővítjük a Pitypang Sport Óvodát. A költségvetés összeállításakor gondoltunk arra is, hogy az óvoda felszereltségét új berendezésekkel, a gyerekek fejlődését segítő modern játékok megvásárlásával javítsuk. Erre 2016-ban, a közel 63,5 millió forint beruházási költségen felül 6 millió forintot fordítunk a város költségvetéséből.

13 millió forintot terveztünk új sportpálya építésére a Nagy Sándor József Gimnázium udvarán. A jelenlegi sportpálya felújításra szorul.

 

Infrastruktúrafejlesztés

 

50 millió forintos keretösszeggel létrehoztunk egy útépítési alapot. Ebből városi utakat fogunk építeni, felújítani.

15 millió Ft-ot terveztünk közvilágítás-fejlesztésre. A járda pályázati alapba pedig 5 millió forintot csoportosítottunk. A 2019 őszéig tartó önkormányzati ciklusban minden évben legalább 70 millió forintot tervezünk Budakeszi infrastrukturális fejlesztésére.

Budajenő, Perbál és Telki településekkel közösen részt veszünk a Norvég Alap finanszírozásában megvalósuló pályázaton, ahol közel 150 millió forintot nyerhetünk a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére és bővítésére. A pályázati önrészre 8 millió forintot különítettünk el.

18,2 millió forintot biztosítunk az Etheles park közművesítésére, 12,7 milliót az intézményi kazánok cseréjére. További 13 milliót terveztünk az intézmények korszerűsítésére.

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

 

A 2016-os költségvetés összeállításakor is az észszerűséget, józanságot és a takarékosságot helyeztük a középpontba.

1,87 milliárd forintba kerül a város működtetése. Ebből több mint 620 millió az intézmények működése, az épületek és az eszközök fenntartása. 587 millióba kerül az intézményi dolgozók bére. Itt csak a jogszabályok által előírt béremeléseket, valamint a többletfeladatok miatti növekményt terveztük. További 160 millió forint a járulékok kifizetése.

Az Önkormányzatok működési támogatáshoz tartozó, a költségvetési törvény alapján járó, központi költségvetésből származó bevételeink 2016-ban 98 millió Ft-tal, közel 17%-kal nőttek.

Ez első sorban a pedagógus életpálya modell miatti béremelések miatti növekménynek, valamint az ingyenes étkezéshez kapcsolódóan kapott több központi finanszírozásnak köszönhető, valamint figyelembe vételre került a 2016. szeptembertől induló két új csoport is a Pitypang Sport Óvodában.

 

A közhatalmi (adó) bevételeink kapcsán említjük, hogy a 2015-ös teljesítési adatok miatt, adóemelés nélkül 4%-os adóbevétel növekedést terveztünk.

Felhalmozási bevételeink közt elsősorban a már megkötött szerződéssel rendelkező ingatlan értékesítéseket terveztük be.

A személyi kiadások tekintetében a jogszabályok által előírt béremelések, valamint a feladat bővülés miatti növekményt tervezzük. A dologi kiadások tekintetében is csak a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzeszközöket rendeltük.

A német önkormányzat 2016. évi támogatása összesen 30 M Ft, melyből 24 M Ft a Tarkabarka Óvoda működési támogatása.

Szintén ezen a soron szerepel a BVV Kft-nek nyújtandó 206 M Ft-os működési támogatás, valamint a Katolikus egyház (3M Ft), a Prohászka Ottokár Gimnázium (2M Ft) valamint a civil szervezetek támogatási kerete (2,5 M Ft).

 

Mindezen törekvéseinkhez kérjük és várjuk a budakeszi lakosok támogatását, a fejlesztések révén adódó esteleges átmeneti kényelmetlenségek miatti türelmüket, és a fejlődésbe vetett hitüket és bizalmukat. Velünk együtt.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket