20 éves testvérvárosi kapcsolat

Budakeszi és Delbrück-Westenholz polgárai és egyesületei közötti partnerkapcsolatot, a létrejöttének 20. évfordulóján ünnepélyes keretek között újították meg.
Die Erneuerung der Partnerschaft zwischen Westenholz/Delbrück und Budakeszi zum 20 Jährigen Jubiläum. A díszoklevelet Budakeszi polgármestere, dr. Győri Ottilia, Westernholz polgármestere, Werner Peitz, és a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, Hidas Mátyás írta alá.

 

 

„Európa népeinek hosszú távú, békés együttéléséhez elengedhetetlen volt azok történelmi megbékélése, a különböző országokban lakó, más nyelvet beszélő, eltérő kultúrában nevelkedett emberek találkozása és egymás jobb megismerése. A közös értékek és érdekek felismerését szolgáló kötődések kisebb közösségek, személyes kapcsolatok végeláthatatlan szövevényén keresztül épül. Így indult el annak idején a testvérvárosi kapcsolatok rendszere, mely mára már jótékonyan hálózza be egész kontinensünket.

 

A rendszerváltást követően a partnerkapcsolatok kialakítását a legtöbb esetben a történelmi múlt és a kultúra területe segítette elő. Két település közötti kapcsolatot általában a különböző országokban élő, egymástól elszakított családtagok, egyesületek, intézmények közötti találkozások, közös kulturális programok, események és ünnepek jelentették. A hivatalos látogatásokból nagy barátságok születtek.

 

A Westenholzi Egyesület és a Budakeszi Szépítő Egyesület 1985-ben vette fel egymással a kapcsolatot. Az együttműködésüket a két szervezet vezetősége közötti rendszeres tapasztalatcsere és a két település polgárainak személyes kapcsolatai, ill. kölcsönös látogatásai töltötték meg tartalommal. Az azóta kialakult köteléket 1994. augusztus 19-én hivatalosan barátsági szerződés formájában erősítette meg a két egyesület akkori elnöke, Bernard Hansel úr és Herein Gyula úr, mely felett a két település vezetése, Stefan Knies és Szemereki Zoltán polgármester úr vállalt védnökséget.

A szerződés a németséget és a magyarságot, valamint a két település egyesületeit és polgárait összekötő barátság élénkítését tűzte ki célul. A két egyesület barátsága és közbenjárása alapozta meg a Delbrück-Westenholz és Budakeszi vezetése között kialakult partnerség létrejöttét. Így kerülhetett sor településeink elöljárói, Meinolf Päsch és Szemereki Zoltán polgármester urak által a barátsági szerződésünk megkötésére 1996. augusztus 20-án Budakeszin.

 

Az azóta eltelt húsz év alatt a két egyesület kölcsönös látogatásai révén a két település vezetése is jobban megismerte egymást. A két különböző nemzethez tartozó közösségek rendszeres kapcsolatának, együttműködésének fontosságát – mint alapvető európai értéket – tapasztalatom szerint mindkét település vezetése és egyesülete is magáénak érzi. Rolf elnök úrral 2013-ban találkozhattam, amikor Neckarsulm testvérvárosunkkal ünnepeltük 20 éves évfordulónkat. A tavalyi évben polgármester úr meghívására személyesen is megismerhettem képviselő-társaimmal Delbrück városát és annak vezetését is. Nagy öröm számomra, hogy idén Budakeszin üdvözölhetjük a delbrücki delegációt. Hiszen a kölcsönös látogatások révén jobban megismerhetjük egymást, a magyar és a német kultúra, szokások, történelem közös és eltérő pontjait, szépségeit, értékeit, felemelő és megindító hatását, sokszínűségét.

Ez a mostani találkozás ismét jó alkalom arra, együtt legyünk, barátkozzunk, eszmét cseréljünk, és ezzel ápoljuk és gazdagítsuk azt az örökséget, amit az előttünk járók megalapoztak. A fenti törekvéseinket megerősítve újítjuk meg a mai napon partnerségi kapcsolatunkat.

 

Ezúton is szeretném megköszönni a Heimatverein Westenholz és a Budakeszi Szépítő Egyesület akkori vezetőinek Bernard Hansel és Herein Gyula uraknak – akik már sajnos nem lehetnek velünk – a partnerkapcsolat kialakításában vállalt kiemelkedő szerepüket. Meinolf Päsch és Szemereki Zoltán polgármester uraknak, hogy nyitottak voltak a két egyesület barátsága és szándéka iránt és létrehozták a két település vezetése közötti köteléket. Külön köszönöm a szervezetek jelenlegi elnökeinek, Hubertus Rolf és Hidas Mátyás uraknak, Werner Peitz polgármester úrnak, Schrotti János elnök úrnak, és Kőrösiné dr. Merkl Hilda asszonynak, hogy elődeik törekvéseit felkarolták és a barátsági kapcsolat ápolásában és erősítésében kiemelkedő szerepet vállaltak.

Úgy vélem, hogy Delbrück-Westenholz és Budakeszi közötti kapcsolatnak az egyesületek barátsága által a jelenben és jövőben is megvannak a szilárd alapjai. Kívánom, hogy a két település közötti kötelék a jövőben még szorosabbá, még gyümölcsözőbbé váljon!”

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

 

Fotógaléria itt.

 

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi fotóra:

 

Megosztom a cikket