Tanévnyitó istentisztelet a budakeszi református gyülekezetben

Szeptember 8-án, a délelőtt 10 órai istentiszteletre hívtuk gyülekezetünk diákjai és a vasárnapi gyermek-istentiszteleteinket látogató 3-12 éves gyerekek mellett a Budakeszi, Telki és Budajenő iskoláiban a kötelező hitoktatásban résztvevő református tanulókat, családjukkal.

 

Az évnyitó istentisztelet kezdetén a nyári hittantáborosok énekeltek el egy, a táborban tanult éneket. Majd a gyülekezeti ifjúsági bibliakör tagjai szolgáltak énekszóval és zenével, az ún. ifis dalokból válogattak.

 

Az óvodás és kisiskolás gyermekek ezúttal nem mentek át a gyülekezeti házba külön gyermekfoglalkozásra, hiszen ezen az alkalmon kifejezetten nekik szólt az igehirdetés. A templomban, a padsorok mögött két nagy asztalnál ültek le és színes papírból betűket vágtak ki a prédikáció alatt.

 

 

Boros Péter nagytiszteletű úr a Zsoltárok könyve 25. rész 12 verse alapján hirdette az igét:?Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.? A gyermekekhez intézett kérdések és a válaszok segítségével több olyan bibliai személyt megidéztünk, akik ?félték az Urat?, azaz hittek és bíztak Benne, és az Úr tanította őket. A gyermekek Mózest, Ábrahámot, Dávidot, Salamont említették az Ószövetségből, majd nagytiszteletű úr egyenként felidézte, hogyan, mire tanította és vezette őket az Úr. Kiemelte Salamont, aki, amikor választhatott, bölcsességet kért és kapott, amit királyként igen jól kamatoztatott. Megidézte a prédikáció Jézust, aki tanítványaival közösséget alkotva, velük párbeszédet folytatva, lelki ? testi – szellemi szükségleteiket felismerve és ellátva tanította őket, és akinek mi magunk is tanítványai lehetünk. Végül Pál apostolról emlékezett meg, akit az első Krisztus-követők üldözőjéből fordított meg Jézus az Ő útjára, hogy az evangéliumra taníthasson sokakat.

 

Az igehirdetés felhívta a figyelmünket arra is, hogy mindnyájunkat saját adottságokkal, tehetségekkel, tálentumokkal látott el az Úr. Kiválasztott minket, az Övéi vagyunk. Ha hiszünk és bízunk benne, az adottságainkat a tanulás, a szükséges ismeretek megszerzése révén ki tudjuk bontakoztatni és Isten dicsőségére betöltjük azt a feladatot az életünkben, amire elhívattunk, végigjárjuk az az utat, ami kijelöltetett számunkra.

 

Az igehirdetést követően imádságban kértünk áldást az iskolaévet kezdő tanulókra, családjukra, nevelőikre, oktatóikra.

 

A záróének alatt a gyermekek által kivágott betűk is a helyükre kerültek: a templomfalon elhelyezett kartonokra ragasztották őket és olvashatóvá vált az ige: ?Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.?

 

Marosi Zsuzsa

 

A teljes istentisztelet, benne az igehirdetés meghallgatható:


 

A fényképeket Molnár András és Svigruha Gyula készítette.

Megosztom a cikket