Támogassa Ön is az új Városközpont megvalósulását

Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszin megvalósuló Városközpont Projekt költségeire közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

 

 

FELHÍVÁS

Közérdekű kötelezettségvállalás a Városközpont Projekt megvalósítására


1. A fenti közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárulnak a fenti célhoz.

 

2. A felajánlás tartalma:

A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a szolgáltatás esetleges feltételeit.

A felajánlásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a közérdekű kötelezettségvállaló kéri-e a nevének feltüntetését.

A felajánlás megállapodás megkötésével jön létre.

 

3. A közérdekű kötelezettségvállalást a kiíró határozott időre, a projekt befejezéséig szervezi.

 

A pénzbeli felajánlásokat Budakeszi Város Önkormányzatának 11742348-15390022-10146127 számú ?Városközpont projekt társadalmi felajánlások? elnevezésű számlájára lehet teljesíteni.

 

4. A közérdekű célra felajánlott pénzeszközök kezelését a Budakeszi Polgármesteri Hivatal, Budakeszi Város Önkormányzatának 11742348-15390022-10146127 számú ?Városközpont projekt társadalmi felajánlások? elnevezésű számláján kezeli, az egyes befizetésekről, juttatásokról a hatályos adójogszabályokban foglaltak szerint igazolást állít ki a Budakeszi Polgármesteri Hivatal munkatársa, Orgoványi Gábor. Elérhetőségei: +36-23/535-710, 157-os mellék vagy orgovanyi.gabor@budakeszi.hu .

 

5. A költségvetési elszámolási számlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul az ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket