Szeleczky Csaba búcsúbeszéde

Szeleczky Csaba káplán 3 évet töltött Budakeszin. 2014. augusztus 1-jétől új helyen, az Érdi Postástelepi Kármelhegyi Boldogasszony Plébánián teljesít szolgálatot. Kápláni feladatai mellett tevékenyen részt vett a mindennapi teendőkben is.

Kifestette a plébániát, és gyűjtést rendezett egy új Betlehem megvásárlásához.

 

 

 

Isten veletek kedves Testvérek!

 

Elérkezett a búcsú perce. Megszerettem Budakeszit és a Testvéreket is. Igyekeztem újításokat vinni a keresztelésbe, esküvőkbe, temetésbe és a szentmisékbe is. Ugyan soha nem tudunk úgy cselekedni, hogy az minden embernek tessen, de engem mindig csak a jóindulat vezérelt.

 

Köszönetemet fejezem ki Schmotzer Vilmos képviselő-testületi elnök úrnak, a testület tagjainak, gondnokuknak, sekrestyésünknek, kántorunknak, a ministránsoknak, cserkészeinknek, a Rózsafüzér Társulatnak és legfőképpen Önöknek.

Köszönöm, hogy elnézték botlásaimat, de hát kezdő voltam?

Kérem, imáikkal kísérjék utamat!

Isten áldja Önöket!

 

Szeleczky Csaba

káplán

 

 

 

Kedves Csaba!

 

Nem tehetek mást, mint hogy a köszönet hangján szóljak, ha végig gondolom, hogy az elmúlt 3 évben ? amit velünk töltöttél ? mennyi mindent tettél egyházközségünkben, egyházközségünkért.

Igen hosszú lenne a lista, ha felsorolnánk az általad elvégzett kereszteléseket, esketéseket, temetéseket, gyóntatásokat, szentségimádásokat, keresztutakat, szentmiséket. Tetted mindezt nagy szívvel, lelkesen, lendülettel.

Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy szereted a papi hivatást, fontos számodra Isten népének pasztorálása, Isten igéjének, az evangélium örömhírének hirdetése.

Nagyon köszönjük mindezeket.

 

Otthon érezted magad itt, ebben a templomban mint természetes életteredben.

Megígérhetem, hogy imádkozni fogunk érted, imádkozni fogunk a hivatásodért.

Az élet már csak olyan, hogy aki Istent szolgálni kívánja, állhatatosnak kell lennie a jámborságban és istenfélelemben, fel kell készülnie a megpróbáltatásokra. Megaláztatások is érnek, amelyeket békével viselnünk kell, de hát az aranyat, ezüstöt is tűzben edzik, minket pedig a megaláztatás kemencéjében.

 

Nincs más utunk, csak az Istenhez vezető.

Azt kívánjuk, hogy új helyeden sok-sok embert, öreget és fiatalt terelj erre az isteni útra. Vigyél szeretetet oda, ahol az hiányzik.

 

Mindehhez lesz erőd, hiszen mindhalálig küzdve Isten igazságáért az Isten harcba száll érted.

 

Isten éltessen, Isten veled.

 

 

Schmotzer Vilmos

képviselő-testületi elnök

Havas Boldogasszony plébánia

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket