Semmelweis Nap

Semmelweis Nap

 

Somlóvári Józsefné köszöntője:

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!

 

Minden év július elseje a magyar Egészségügy legnagyobb ünnepe. Ez az emléknap, olyan kitüntetett napot jelöl, amely egy ország vagy egy nép életében kiemelt jelentőséggel rendelkezik. Jelentős fordulatot hozott, amelyre Magyarország állampolgárai, büszkék lehetnek. Ilyen nap a – mai. Olyan jeles ünnep, amely egy nagy esemény ünneplésére méltóvá tesz.

 

 

Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről emlékezünk meg ma.


Egy olyan emberről, aki a legkisebb megbecsülés mellett, díjazás és elismerés nélkül, ellenséges munkatársak között is a végsőkig küzdött a maga igazáért, küzdött azért, hogy az egyébként egészséges, életerős fiatalasszonyok ne életük legszebb napjaiban, gyermekük születése után, fertőzésben veszítsék el életüket, az akkoriban a múlt század közepén gyermekágyi láznak nevezett betegségben.

 

Semmelweis Ignác, rendkívül kitartó ember volt. Az orvosprofesszor „felfedezésével” mely sokak életét megmentette, mégsem vívta ki a szakma elismerését, újra meg újra bizonyítania kellett a túlságosan egyszerűnek tűnő megoldást, a kórlényegét: hogy az orvosok műtétnél klóros vízzel mossanak kezet, és ugyanilyen szerrel fertőtlenítsék az eszközöket is.

 

Neki köszönhetjük, hogy a szülés, a kórházi kezelés, ma már nem kockázatos esemény. A sok munka, a sok küzdelem és erőfeszítés eredményeként: a bizonyítás fényesen sikerült! Sajnos, csak évekkel halála után derült fény korszakalkotó felfedezésére. Mindannyiunkban rögződött Semmelweis professzor egyszerűen megfogalmazott intelme: Mindig KEZET KELL MOSNI!


De, vessünk egy pillantást a mai napon köztünk élő Semmelweisekre, azokra, akikkel nap, mint nap találkozunk az Orvosi rendelőkben, a kórházakban, a patikákban. Akiknek sokszor elfelejtjük megköszönni a vizsgálatot, a diagnózist, a segítő-jó tanácsot és a gondoskodást. Akik éjszakai ügyeletben is rendelkezésünkre állnak, akik életüket arra szentelik, hogy kutatnak, tanulnak, gyógyítanak az emberek egészségének érdekében. Hogy szebbé, jobbá tegyék a világot?annak ellenére, hogy társadalmi megbecsülésük sokszor igen kicsi, fizetésük közismerten alacsony, és bizony sok hivatástudatra és lelkesedésre, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra van szükségük ahhoz, hogy munkájukat eredményesen, jól végezhessék.

 

Köszönjük Önöknek, orvosoknak, védőnőknek, ápolóknak, és egészségügyi dolgozóknak, hogy áldozatos gyógyító munkájukkal, hivatástudattal, emberségükkel hozzásegítenek minket, az egészségesebb, emberhez méltó élethez.

 

 

dr. Győri Ottilia polgármester ünnepi beszéde:

 

Július elseje nevezetes dátum a magyar egészségügyben, ezen a napon tartjuk meg országszerte a magyar egészségügy ünnepét.

 

A gyógyítás, az egészségügy, s így az ágazatban dolgozók szerepe napjainkban folyamatosan emelkedik. A lakosság egészségi állapotán javítani kell, ehhez pedig jól képzett és lelkiismeretes szakszemélyzetre van szüksége az országnak.

 

Az orvosokat, az ápolókat ezért kellően meg kell becsülnünk. A megbecsülést persze sokféle módon ki lehet fejezni. Beszélhetünk például erkölcsi természetű elismerésről, megbecsülésről. Úgy vélem, a gyógyításban részt vevőket nagy becsben tartja a társadalom, a polgárok pontosan tudják, milyen fontos munkát végeznek el a kórházakban, a rendelőintézetekben, a fogorvosi rendelőkben és más gyógyító helyeken. Ezt jelzi az is, hogy a Semmelweis-napon keretei között külön ünnepnapot szentelünk az egészségünkre ügyelők tiszteletére. A megbecsülés emellett lehet pénzügyi jellegű is. Ez úgyszintén nagyon fontos, már csak azért is, hogy egyre kevesebben gondolkodjanak el azon, hogy az anyagiak szorítása miatt más országban folytatják karrierjüket. Ebből a szempontból lényeges lehet az egészségügyi életpálya bevezetése, hiszen az emelkedő fizetések a társadalom erkölcsi elismerése mellett az anyagi megbecsülést is garantálhatják.

 

A magyar egészségügy régi presztízsének visszaállítása céljából Magyarország Kormánya számos területen fejlesztette már az egészségügy rendszerét az elmúlt években. Több mint 300 milliárd forintot fordítottak a kórházi infrastruktúra korszerűsítésére, és több mint 100 milliárd forint jutott műszerek, berendezések cseréjére, újak vásárlására. Ezen kívül 11 milliárd forintot fordítottak a mentőszolgálat korszerűsítésére, mentőállomások felújítására, újak építésére. A bérek tekintetében 2013-ban átlagosan 27 százalékos emelés valósult meg. A 2017. évi költségvetésben jelentős többletforrásokhoz jut majd az egészségügyi ágazat, a tavalyi évhez képest 171 milliárd Ft-tal több pénzt költ az állam az egészségügyre.

 

Az orvosok, a fogorvosok, az ápolók, a háziorvosok és a védőnők munkája egy-egy település életében is rendkívüli jelentőségű lehetnek. Könnyebben boldogulnak ugyanis azok a falvak és városok, ahol megfelelő színvonalú orvosi ellátáshoz juthatnak a helybeliek. Budakeszi ebből a szempontból jó helyzetben van, városunkban több háziorvos is dolgozik. A szakemberek lelkiismeretes munkáját az egész közösség nagyra értékeli, olyannyira, hogy a Budakeszi Egészségügyért Díjat idén egyik háziorvosunk, dr. Imre Éva kapta meg. Településünk, ahogy eddig, úgy a jövőben is minden segítséget megad a gyógyításhoz, az egészségmegőrzéshez.

 

Az elmúlt években Budakeszi egészségügyi, szociális ellátása is javult. Kisebb felújítások valósultak meg az orvosi rendelőben, új gyermekorvosi rendelő nyílt, megújítottuk az Idősek Napközi Otthonának épületét, új bölcsődét építettünk. Idén január 1-jétől a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat központként működik, a Budakeszi járás valamennyi településén élő lakosságra kiterjedően nyújtják szolgáltatásaikat.

 

Ezen túlmenően a Fő u. 164. szám alatt új kirendeltsége is nyílt a központnak. Idén több pályázatot is beadtunk az egészségügyi és nevelési intézmények fejlesztése érdekében. Ezen pályázatok keretében a Mosolyvár Bölcsődét 4 csoportszobával tervezzük bővíteni, ez további 56 férőhelyet jelent, továbbá az új férőhelyeknek megfelelően új eszközbeszerzésre is beadtunk pályázatot. A Budakeszi Bölcsőde épületének felújítására, energetikai korszerűsítésére, valamint ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, továbbá az orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére is pályáztunk. Bízom benne, hogy a fejlesztések megvalósításával tovább szolgálhatjuk Budakeszi lakosságát és segíthetjük az egészségügyben, szociális-nevelési területen dolgozókat hivatásuk magas színvonalú ellátásában.

 

Ezúton köszönöm az összes Budakeszin dolgozó háziorvosnak, gyermekorvosnak, fogorvosnak, asszisztenseiknek, gyógyszerészeknek, védőnőknek azt a mun­kát, me­lyet városunk lakosaiért végeznek. Köszönetemet fejezem ki a bölcsődéinkben dolgozó nevelőknek és technikai dolgozóknak is, akik gyermekeink életének korai szakaszában féltő szeretettel, megbecsüléssel és teljes odaadással nevelik legféltettebb kincseinket. Köszönöm HÍD Családsegítő szakembereinek és munkatársainak fáradságos munkáját, mellyel mindent megtesznek azért, hogy bajba jutott gyermekeken, fiatalokon, családokon és időseken egyaránt segíthessenek.

 

Az önkormányzat nevében ezúton köszönöm mindannyiuknak az egész éves példaértékű és lelkiismeretes tevékenységüket, és egy kis nyári pihenés után sok erőt, türelmet és kitartást kívánok a további munkához.

 

Dr. Imre Éva méltatása:

 

Dr. Imre Éva Budakeszin élő belgyógyász-háziorvos 1970-ben végzett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán. Friss diplomásként 7 évig dolgozott a Szent János Kórház kardiológiai profilú belosztályán. 1975-ben szerezte meg a belgyógyász szakvizsgát. Budakeszin 1977-től, az akkoriban újonnan megalakult 5. számú orvosi körzet első körzeti orvosaként kezdett dolgozni; immáron 39 éve szolgálja városunk lakosságát. Munkája mellett éveken át volt Nagy Sándor József Gimnázium és kollégiumának orvosa, ahol szűrővizsgálatok mellett több alkalommal osztályfőnöki órán felvilágosító előadásokat is tartott a diákoknak.

 

Dr. Levendel László professzor felkérésére hosszú éveken át végezte a Budakeszi antialkoholista szállók lakóinak egészségügyi gondozását. Nagyfokú lakossági érdeklődés mellett teltházas egészségügyi előadássorozatot is tartott az Erkel Ferenc Művelődési Központban. Hosszú éveken át rendszeres szűrővizsgálatokat végzett Budakeszi lakossága számára. Évekig volt elnöke a Pilisvörösvári Körzet Egészségügyi Szakszervezetének és kilenc évig volt Budakeszi Város Képviselő-testületének, valamint a Népjóléti Bizottságának tagja.

 

Egy város számára rendkívül fontos, hogy bizonyos kiemelt szakterületeken – mint amilyen az egészségügy is – olyan szakemberek dolgozzanak, akik munkájukkal, hozzáállásukkal kiválót produkálnak, személyükben pedig példamutatóak, mert ez jelentősen visszahat az egész település életére. A doktornő ilyen ember.

 

Dr. Imre Éva belgyógyász-háziorvos jelenleg is fáradhatatlanul, aktívan dolgozik. Elhivatottan végzi orvosi-gyógyító munkáját betegei legnagyobb megelégedésére. Önzetlen, odaadó orvos és egy nagyszerű ember, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a városban élő betegek gyógyulását elősegítse. Odaadó, lelkiismeretes, felelősségteljes munkájával kollégái, betegei tiszteletét és elismerését egyaránt kivívta. Több évtizedes kiváló szakmai teljesítményt nyújtó, lelkiismeretes, precíz és példamutató munkájával, hivatásszeretetével méltó a Budakeszi Egészségügyért díjra, melyhez szívből gratulálunk!

 

KÉPTÁR (Nagy Bertalan fotói)

Megosztom a cikket