Országos népszavazás 2016.10.02.

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

Ki szavazhat az országos népszavazáson?

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

 

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott.

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

 

Ki szavazhat az országos népszavazáson?

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki magyar állampolgár, nagykorú, azaz 18. életévét betöltötte, vagy 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és a bíróság nem zárta ki a választójogból.

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.

A választópolgárnak igazolnia kell:

személyazonosságát

magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható), magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

és lakcímét

lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet), fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

vagy

személyi azonosítóját lakcímkártyával, hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazonosító jelről szóló igazolással.

 

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

 

Fogyatékossággal élek, milyen segítséget kaphatok?

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.

A fenti segítség iránti kérelem a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (azaz a település jegyzőjének) nyújtható be személyesen, levélben.

Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

A fenti segítségen túlmenően a választópolgár a választás kitűzése után mozgóurnát kérhet. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni, mozgóurnát igényelhet. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján, levélben.

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

 

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

Ha a szavazás napján, Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

 

A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?

Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.

Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját a névjegyzékbe. Ebben az esetben, levélben lehet szavazni.

Megosztom a cikket