Merétey Sándor református lelkipásztor (1930?2013)

Családtagjai, lelkésztársai, munkatársai és szeretett budakeszi gyülekezete október 19-én hálaadó istentiszteleten vettek búcsút nagytiszteletű Merétey Sándor református lelkipásztortól. ?Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, /Lelkem úgy óhajt Uramra és hozzá fohászkodik? ? szólt a 42. zsoltár az Isten kegyelméből a nagytiszteletű úr által ?életre segített? budakeszi református templomban. A szertartást 2013. 10. 27-én 12.00-kor a Buda Környéki Televízióban megtekintheti.

 

 

Az igehirdetést Fónagy Miklós esperes úr János evangéliuma 21. részében olvasható ige alapján végezte:  ?Így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat!?

A temetési igehirdetés az ige alapján felidézte, hogyan kapott elhívást nagytiszteletű Merétey Sándor az Úrtól a lelkipásztori szolgálatra, hogyan talált hű társra feleségében, hogyan érkezett Budakeszire, a II. világháború által idesodort református családokból létrejött gyülekezetbe segédlelkészi, majd lelkészi beosztásba. Az egyházi-hitéleti szempontból kedvezőtlen légkörű hatvanas-hetvenes években egyre épült, növekedett a gyülekezet, a református lelkészt és nejét lassan faluszerte jól ismerte mindenki, több generáció számára lettek ők Sanyi bácsi és Kati néni. A gyülekezeti élet számos területén tevékenykedtek annak érdekében, hogy Isten igéje, az evangélium Budakeszin ismert legyen és követőkre találjon. Az istentiszteletek, keresztelők, konfirmációk, esküvők mellett több mint négy évtizeden át szerveződtek a kirándulások, pingpongcsaták, bibliakörök, irodalmi estek, ünnepi megemlékezések, karácsonyi ajándékozások, szeretetvendégségek, missziós látogatások, és alakultak ki beszélgetések, viták minden korosztály részvételével.

Az 1990-es évektől újabb gyülekezeti közösségek formálódására nyílt alkalom (cserkészcsapat, 2000 után pedig kórus, Protestáns Kör), ezek létrejöttét is támogatta, segítette Sanyi bácsi. Ebben az időszakban született meg a nagy elhatározás is: a gyülekezet új templom építését kezdeményezi. Merétey nagytiszteletű úr fáradhatatlanul járta a világi és egyházi fórumokat a szükséges engedélyek, pályázatok, anyagi eszközök megszerzéséért. Az erőfeszítések és az Istenbe vetett bizodalom gyümölcseként 1999 októberében került sor az új budakeszi református templom felszentelésére.

Mindezek mellett Merétey nagytiszteletű úr a református egyházban más fontos területeken is szolgált: volt a református levéltár igazgatója, zsinati tanácsosként többféle munkakört is betöltött, és igazgatóként irányította a balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia-központ fizikai és lelki újraépítését.

A budakeszi templom felszentelését felesége már nem érhette meg. Házasságukat két gyermekkel, majd két unokával áldotta meg az Úr. Sanyi bácsi szolgálatát, a település életét alakító tevékenységét Budakeszi díszpolgári címmel ismerte el. 2006-ban vonult nyugdíjba, de ameddig egészsége engedte, nem szakadt el a budakesziektől, a gyülekezettől.

A Sanyi bácsi életéért és szolgálatáért hálát adó istentiszteleten, a temetési igehirdetést követően Horváth Erzsébet volt budakeszi segédlelkésznek, a református zsinati levéltár igazgatójának hangfelvételen az alkalomra rögzített imája hangzott el, majd a Zsinat részéről Tarr Zoltán zsinati tanácsos úr, a budakeszi gyülekezet részéről Karasszon Mihály gondnok úr, a települési önkormányzat részéről dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony idézte föl az elhunyt lelkipásztor életének és szolgálatának egy-egy területét.

A szertartást követően az istentiszteleten résztvevők a budakeszi temetőbe kísérték utolsó földi útjára nagytiszteletű Merétey Sándort, és felesége mellett helyezték örök nyugalomra.

Marosi Zsuzsa

Budakeszi Város Önkormányzata saját halottjának tekinti Merétey Sándort.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket