Lelkészek Makkosmárián

265 évre visszamenőleg felkutatta és rendszerezte a makkosmáriai lelkészeket a diakónussá szentelés előtt álló Szeleczky Csaba. A budaörsi Szeleczky Csabát Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke 2011 szeptemberében helyezte Budakeszire papnövendékként, azóta szolgál városunkban. Tavaly decemberben a püspök atya akolitussá szentelte Budakeszin.

 

 

Lelkészek Makkosmárián

 

 

Trinitárius szerzetes atyák 1747?1783

1784-ben a rendet feloszlatták, a kegyhelyet lerombolták.

Az I. világháború alatt Miller József Budakeszi plébános

a templomromot visszavásárolta. A II. világháború előtt a szervita atyák mondtak szentmiséket a romokból összeállított kis kápolnában.

Később a hívek adományaiból felépítették a jelenlegi templomot.

 

Szervita szerzetes atyák 1938?1947

Jáger István Rafael (szervita) 1948?1951

A szerzetesrendeket 1950-től feloszlatták. Tamás János SJ.-t

felvették a székesfehérvári egyházmegye papjai közé.

Majd kinevezték a makkosmáriai Angyalok Királynéja kegytemplom lelkészének.

Tamás János (jezsuita) 1951?1984

(A kegytemplomot 1984-től a Budakeszi Havas Boldogasszony plébánia látta el, mint filiát.)

 

Németh László (Budakeszi plébános) 1984?1991,

2000?2001

A templom 1991-től 2000-ig a domonkos rendhez került.

 

Antalóczy Márton (domonkos) 1997?2000

A templom ismét a Budakeszi plébánia filiája lett.

 

Filó Kristóf (Budakeszi plébános) 2001?

 

Kapcsolódó cikkek:

Plébánosok Budakeszin

Újraavatott sírkereszt

Szeleczky Csaba akolitussá szentelése

Megosztom a cikket