LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS – SZEPTEMBER 28. A HATÁRIDŐ

Azokhoz a háztartásokhoz intéz felhívást Budakeszi Polgármesteri Hivatala, amelyek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel ellátottak. Egy országos lakossági igényfelmérés keretében kérjük most a közreműködésüket: nyilatkozzanak írásban arról, mennyi barnakőszenet igényelnének, használnának fel a fűtésszezon ideje alatt. A több hónapja zajló háború és az amiatt megváltozott gazdasági környezet, a drasztikusan megemelkedett energiaárak nagy erőfeszítést kívánnak mindannyiunktól, ugyanakkor – a pénzügyi lehetőségekhez igazodva – a Kormány célja továbbra is az, hogy a lakosság téli fűtéséhez biztosítható legyen a szükséges tüzelőanyag, például barnakőszén. 

A lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos kiemelni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást! A felmérőlap az alábbi linkről tölthető le, és a kitöltött nyomtatványt e-mailben a barnaszen@budakeszi.hu e-mail címre megküldve, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton lehet leadni.

 

 

Megosztom a cikket