Közmeghallgatás – 2023 Együtt, Budakesziért!

A közlekedéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb javaslat, kérdés, észrevétel a november 15-i közmeghallgatáson a művelődési központban. Ezeket részben előzetesen írásban küldték el az önkormányzatnak, illetve a hivatalnak, részben pedig a helyszínen tették fel a budakeszi lakosok. Mindegyikre érdemben válaszoltak a helyszínen, vagy írásban az önkormányzat és a hivatal vezetői, illetve az önkormányzati képviselők. Dr. Győri Ottilia polgármester a rendezvény elején az elmúlt év önkormányzati beruházásairól, a város fejlesztéséért, a budakesziek érdekében végzett munkáról számolt be, és a további fejlesztési terveket is ismertette.

A polgármester beszámolt arról, hogy önkormányzati tárgyalások eredményeként a Magyar Telekom szélessávú optikai internethálózatot épít a városban. A nyugati és északi városrész nagy részében elkészült a hálózatfejlesztés, 2024 áprilisában lehet rácsatlakozni, a keleti és déli városrészben 2024-ben építik ki az új hálózatot. Az önkormányzattal együttműködésben, a hálózatfejlesztéssel egyidejűleg új térköves járdát építettek a Paplanhát és a Honfoglalás utcában.

Elhangzott, hogy a közvilágítás ledesítése is folyamatban van városunkban, a terveztetés lezajlott, a közbeszerzés folyamatban van, a kivitelezés várhatóan az ESCO energetikai szolgáltató finanszírozásban valósulhat meg. A polgármester elmondta, hogy ennek kapcsán az önkormányzat egyeztetett az ELMŰ-vel a közvilágítás működésének hatékonyságát befolyásoló növényzet visszavágásáról is. A beszámolóban szó esett arról is, hogy az önkormányzat kezdeményezésére új, biztonságos és kényelmes utasvárók létesültek a Dózsa György téren, a Budaörsi út–Tiefenweg utca megállónál, a Pátyi út – Vincellér utca megállónál és a Bianka utcai buszmegállónál. Az útépítések, felújítások ügyében a polgármester elmondta: a Makkosi út megépítését követően leaszfaltoztuk az Őr utcát 1440 m2-en, a Besenyő utcát 84 m2-en, és a Jókai utcában a Kálvária előtti parkolót 90 m2-en. Idén ösz-szesen 454 m2 térköves járdát épített az önkormányzat (a járdapályázaton kívül, nagyrészt polgármesteri keretből). Az érintett utcák: Márity u. 172 m2 járda az Árpád fejedelem téri iskolától a Sportpályáig, a Patak utcában 82 m2-en, az Ady Endre utcában 74 m2-en, a Tavasz utcában 44 m2-en, a Fűzfa utcában 36 m2-en, a Park járda összekötése 30 m2-en, a Keszi Ligetben 16 m2-en, az új szakrendelőnél pedig egy új, 5 állásos parkolót építettünk 62,5 m2-en, valamint térköves burkolatot kapott a Táncsics utcai gyalogos híd is.

Dr. Győri Ottilia beszámolt az új szakrendelő és a Hargitay András Tanuszoda átadásáról is, és szólt a játszótér felújítási, létesítési program részleteiről is. Az önkormányzat által biztosított oktatási pályázati és a szociális támogatási lehetőségeket is ismertette a polgármester, és beszámolójában szólt az önkormányzat 2023-as rendezvényeiről is, köztük a sörfesztiválról, a családi nap fesztiválról, a különféle tematikus napokról, és megköszönte az idén díszpolgári címmel kitüntetett vagy más rangos elismerésben részesített budakeszi polgároknak a városunk érdekében végzett munkáját.

Az önkormányzat további fejlesztési terveiről szólva dr. Győri Ottilia elmondta: a Budaörsi út-Patak utca kereszteződésében a Budakesziárok felett gyalogos és kerékpáros vasbeton híd épül 2024 első félévében. A híd hossza 8,3 méter, szélessége 4,4 méter lesz, kerékpárút és járda is épül 48 méter hosszan. Az önkormányzat célja a Lidl áruház és környékének kerékpárral és gyalogosan történő biztonságos megközelítésének kiépítése.

Önkormányzatunk megterveztette és lefolytatta az engedélyezési eljárást 6 új gyalogátkelő ügyében. A BVV Kft. megkezdte az előkészítő kiépítéseket. Két gyalogátkelő lesz a Kert utca – Patak utcai körforgalomnál, egy a Pátyi utca – Tiefen-weg csomópontnál, egy a Meggyes utca – Darányi városrész bejáratánál, másik a József Attila utca – Márity László találkozásánál és egy az Erkel utca – Széchenyi utca találkozásánál. A kerékpárút fejlesztés II. üteméről – a BUBA irányába – a polgármester elmondta, hogy ez ügyben az önkormányzatunk Törökbálinttal és Budaörssel közösen beadott egy EU-s pályázatot, melyben közös bicikliút építéséhez és három közösségi terület fejlesztéséhez igényeltünk közvetlen uniós támogatást. A lakosok hallhattak arról is, hogy Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesterrel együttműködve a budakeszi önkormányzat vezetői azon dolgoznak, hogy egybefüggő erdei kerékpárutat létesítsenek Budakeszi és a XII. kerület között. Ehhez az Árnyas útig kb. 200 méter erdei utat kell kialakítani.

A további önkormányzati fejlesztési tervek közt szerepel az egynapos sebészeti szakellátás létesítése, a mammográfia és emlőcentrum megnyitása, és a helyi mentőállomás kialakítása, megnyitása.

Az önkormányzat tervei között szerepel egy új művelődési ház építése, új épületet kap a Szivárvány Óvoda, a SZIA iskola Napraforgó tagozatának korszerű épületet tervezünk az Árpád fejedelem téren, és Pedagógiai Módszertani Központot építünk a Közösségi Tér mellett. További tervek: a LIDL mellett önkormányzati területen új közösségi teret hozunk létre, fejlesztve a déli városrész „szívét”, és a Farkashegyi repülőtér fejlesztése is a tervek közt szerepel.

Mindezekkel a járási regionális központi szerep erősítése a cél, hangsúlyozta a polgármester, aki beszámolója zárásaként megköszönte önkormányzati képviselőtársainak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a városi intézmények dolgozóinak, a közbiztonsági munkatársaknak, a helyi vállalkozások vezetőinek, a helyi civil közösségeknek és minden budakeszi lakosnak a város közösségéért végzett munkáját.

A legtöbb kérdés, javaslat a közlekedéssel kapcsolatban érkezett a lakosok részéről. Ezek egy részét előzetesen írásban küldték el a hivatalnak, de többen a helyszínen tették fel kérdéseiket, amelyekre azonnal válaszoltak a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat képviselői. Volt, aki a közvilágítás hatékonyságát rontó lombkoronák visszavágását, gallyazását és a csapadékvíz elvezető árok gyakoribb tisztítását, karbantartását kérte. Egy lakos a Fenyő utcában további forgalomkorlátozó, és forgalomlassító intézkedések bevezetését sürgette az ott lakók nevében, főleg a reggeli csúcsidőben tapasztalható jelentős átmenő forgalom miatt. Ehhez hasonló kérést fogalmazott meg egy levélíró a Gábor Áron utca és a Bem József utca lakói nevében is. Több önkormányzati képviselő is azt hangsúlyozta válaszában, hogy mindig nehéz a fekvőrendőr telepítés ügyében konszenzusra jutni, az ott lakók ugyanis elvben igénylik ezek kihelyezését, de a pontos helyszínekről mindig vita van. Másrészt a gyorshajtás ellen sem feltétlenül megoldás a fizikai eszközök telepítése, ehelyett a közekedési morálon kellene javítani, a személyes felelősséget hangsúlyozva.

Az önkormányzat által megrendelt közlekedési koncepció tervet is sokan véleményezték, ezek feldolgozása tart. A cél a budakesziek érdekeinek érvényesítése a környező településekből érkező átmenő forgalom megfelelő kezelésével, a közlekedéstechnikai eszközök ésszerű alkalmazásával.

Szó volt az illegális hulladéklerakások elleni hatékonyabb fellépésről is. A témát felvető nagyszénászugi hölgy kamerák kihelyezését kérte ennek érdekében. A válaszokban elhangzott, hogy az önkormányzat az anyagi lehetőségeinek megfelelően fog a meglévőkön túl újabb ilyen eszközöket beszerezni, telepíteni és üzemeltetni.

Volt, aki a Dózsa György téri kisposta újranyitása felől érdeklődött. A polgármester elmondta, folynak az egyeztetések az önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. vezetése között. Mindkét részről megvan a szándék az újranyitásra, de a technikai, pénzügyi feltételekről még további egyeztetésekre van szükség.

Sükösd Levente

Budakeszi Hírmondó 2023. november

Megosztom a cikket