Katolikus hit- és erkölcstan az általános iskolákban

2014 szeptemberétől az állami általános iskolákban első és ötödik osztályba lépő gyerekek számára kötelező a választás a hit- és erkölcstan illetve az erkölcstan tárgy közül.

 

A kötelezően választható, heti egy alkalommal tartandó hit-és erkölcstan órákon a gyermekek ismeretet szereznek a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjairól.

A hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend része, és ingyenes.

Leendő 1. és 5. osztályos gyermek szülőjeként írásban jeleznie kell az iskolának, ha gyermekét hit- és erkölcstanra szeretné járatni. A leendő első osztályosok esetében a beiratkozáskor, 5. évfolyamon, pedig május 20-ig teheti ezt meg. A szeptembertől 2. és 6. osztályba lépők esetében, ha a szülő a következő tanévre módosítja az erkölcstanra illetve hit- és erkölcstanra vonatkozó választását, ugyancsak május 20-ig jelezheti írásban.

 

A Hittanórákról és azok részleteiről tájékozódjon az alábbi helyszínek egyikén:

  • Budakeszi Római Katolikus Plébánia (2092 Budakeszi, Fő utca 192.)! Tel.: 0623/ 451-831
  • Póczos Beáta Dominika nővérnél és hitoktató, a plébánia melletti rendházban (2092 Budakeszi, Fő utca 192/B). Tel.: 0620/ 775-2016
  • Fehér Margit körzeti szakfelügyelő . Tel.: 0630/  70952-33, e-mail: feher.margit@vipmail.hu

A Hitoktatás tanmenete évfolyamoknál letölthető a Székesfehérvári Egyházmegye honlapjáról:
http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/intezmenyek/egyhazmegyei-hitoktatasi-felugyeloseg-ehf

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek hitoktatásban részesüljenek, hisz ez a mai világban szinte elengedhetetlenül fontos szerepet tölt be! Megadjuk gyermekeik számára az erkölcsös nevelést és a hitet is, melybe mindig tud kapaszkodni az ember!

Az általános iskolai hittani alapok megszerzése után a gyerekeket a helyi Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium is várja szeretettel! Sőt ennek következtében további hasznos és építő dolgokban vehetnek részt gyermekeik, a helyi katolikus cserkészcsapatunkba is sokkal könnyebben tudnak majd beilleszkedni.

Várjuk szeretettel a szülőket! Készségesen segítünk mindenkit!

Írassák be gyermekeiket a katolikus hit oktatására!

Építsük együtt azt, amit Szent István királyunk elkezdett az országban, mint 1000 évvel ezelőtt!

Megosztom a cikket