Iskolaérett a gyermekem?

Maradjon még egy évet az óvodában, vagy kezdje a sulit? Mi kell a magabiztos iskolakezdéshez?
Sok szülőben merül fel ez a kérdés most, hogy elkezdődött az óvoda, és nagycsoportba került a gyermeke. De mit kell(ene) tudnia egy gyermeknek az iskolában?

Tudnia kell figyelni és csendben, nyugodtan végig ülni 45 percet. Egy nap minimum négyszer. Közben enni, inni kell, mosdóba menni, eligazodni az iskola falain belül, segítség nélkül. A reggel bevitt kabátot délután elhozni, emlékezni, hogy mi volt a házi feladat. Egyszóval rengeteg minden máshogy lesz, mint most az óvodában. A jó hír, hogy addig még van majdnem egy év, van idő felkészülni. Ahhoz, hogy a 6 éves gyermek sikeresen tudjon boldogulni az iskolában, olyan képességekre van szüksége, mint:

 • tájékozódás képessége
 • auditív és vizuális emlékezet
 • szerialitás felismerése
 • nyelvi fejlettség
 • logikus gondolkodás
 • grafomotoros fejlettség
 • testséma
 • számfogalom
 • ritmus felismerése
 • szótagolás mennyiségfogalom

Röviden összefoglalva:

 •  Tájékozódás képessége – magában foglalja a térbeli és síkban történő tájékozódás képességét is. Mindkettő nagyon fontos. Biztosan kell tudni megkülönböztetni az irányokat, a jobb és baloldalt, hogy megtalálják a termüket, a mosdót stb. Tudni kell síkban is tájékozódni, hogy amikor a tanító a lap jobb felső sarkában kéri megoldani a feladatot, ez már ne okozzon gondot.
 • Auditív figyelem és emlékezet – mi hangzott el a tanórán? Miről szólt a mese? Hogyan tudja a szövegértési feladatokat megoldani.
 • Vizuális figyelem és emlékezet – ezzel a képességgel fel tudja eleveníteni gyermekünk a könyvben látott képet, és emlékezni fog a mese tartalmára, szereplőire. Emlékezni fog a táblára felírt példákra is.
 • szerialitás felismerése – a sorrendiség az, ami megadja a ritmust az életünkben. Egyszerű dolgokat említve, a napunk is egymás utáni cselekvésekből áll össze, ezt képesnek kell lenni felismerni és lemásolni. Az iskolai életben a tanultakat a tábláról a füzetbe másolni. Ez a képesség az írástanuláshoz is szükséges.
 • Logikus gondolkodás – ha egy történetet darabokban, összekeverve lát a gyermek, azt a nagycsoportos már ösz-sze tudja helyesen sorrendbe rakni. Meg tud helyzeteket oldani, ha akadályba ütközik a megvalósításakor, akkor keres új alternatívát. Tudja a szabályt.
 • Számfogalom, mennyiségfogalom – több/kevesebb, ki-sebb/nagyobb, számjegyek felismerése, ujjainkon való felismerése.
 • Nyelvi fejlettség – általános ismeretek a mindennapi életből. Saját magára vonatkozó információk, ünnepek, szokások.
 • Ritmus felismerése, szótagolás – sok mondókázás és robot nyelven való beszéd megalapozza az olvasást.
 • Testséma – a testrészek ismerete, érzékszerveink munkája.
 • Feladattudat – nekem feladatom van, figyelnem kell, most nem a játék ideje van.
 • Grafomotoros fejlettség – megfelelő kéz- és ujjhasz-nálat szükséges. A kéz használata kifinomult legyen. A mozdulat minél inkább csuklóból induljon, tudja az ujjait külön mozgatni.

Fontos tudni, hogy ezek a képességek mind fejleszthetők, és gyakorlással megfelelő szintre hozhatók, hogy az iskola kezdetéig beérjenek.
Az óvodák a három év alatt végig készítik a gyermekeket az iskolára, sok mindent megtanulnak. Sajnos az elmúlt másfél év nem kedvezett a kisgyermekeknek, nem tudtak elegendő, szükséges időt a társaikkal tölteni, az óvoda falain belül fejlődni. Vannak gyermekek, akik nagyon könnyen veszik az akadályt, és vannak, akiknek sokkal nehezebb egy-egy váratlan helyzet.
Azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy gyermekük megkezdje 2022 szeptemberében a tanévet iskolásként, ők kérvényezhetik a maradást az Oktatási Hivatalnál. Ennek menetében szeretnék egy kis segítséget nyújtani a budakeszi szülőknek.
A kérelem benyújtásának határideje: 2022. január 18-ig. Érdemes ehhez a kérvényhez szakember által készített írásos véleményt csatolni, így nagyobb lesz az esélye annak, hogy azt rögtön jóváhagyják, és várhatóan nem rendelik el a szakszolgálati vizsgálatot. Ezáltal sokkal kevesebb stressznek tesszük ki a gyermekünket és magunkat. Írásos véleményt bármilyen szakember adhat a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban.
A gyermek állapotától függően lehet szakorvosi papírt is benyújtani, ami sokkal „erősebb” a megítélés szempontjából (pl. gyermekneurológus).
A szülő szakvéleményt kérhet az óvodapedagógustól (a fejlődési napló helyett érdemesebb talán egy összefoglalót kérni), logopédustól, gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától, pszichológustól, védőnőtől. Ha korábban jártak szakszolgálatnál, az ott kapott papírt is érdemes mellékelni. Magánúton is lehet végeztetni iskolaérettségi felmérést. A szakembereknek van lehetőségük írásban javaslatot tenni a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban. Minél több írásos támogató dokumentuma van valakinek, annál nagyobb az esély arra, hogy az Oktatási Hivatal egyből, további vizsgálat elrendelése nélkül helyt adjon a szülő kérelmének. Jelenleg a szakszolgálati vizsgálatoknál az kerül megállapításra, hogy van-e a gyermeknek valamilyen nehezítettsége (BTM, SNI).

Fontos kiemelni, hogy támogató papírok nélkül is lehet kérelmezni, csupán a szülői indoklás alapján az óvodai nevelés további egy évvel való meghosszabbítását.
Tehát kedves Szülők, Szülőtársak, december közepéig érdemes végiggondolni, végigjárni ezt a folyamatot. Budakeszin több helyen, több szakemberhez is tudtok fordulni. Engem iskolaérettség kérdésében, iskolára való felkészülés ügyében megtaláltok a Mozgolódó Fejlesztő Kuckóban.

Szűcsné Teperics Eszter
fejlesztőpedagógus, mozgásterápiás fejlesztő

Budakeszi Hírmondó 2021 október

Megosztom a cikket