Dr. Hegedűs Loránt (1930?2013)

Mély fájdalommal, de egyházunkért és nemzetünkért odaszánt hősi életéért a Szentháromság egy örök és igaz Istennek hálát adva tudatjuk, hogy dr. Hegedűs Loránt a magyarok püspöke életének 83. esztendejében visszaadta lelkét teremtő Istenének.

 

 

 

Búcsúztatására református egyházunk szertartása szerint 2013. február 16-án, szombaton 13 órakor kerül sor a Fiumei úti nemzeti Sírkertben.

Kegyeletteljes főhajtásra 12 órától nyílik lehetőség.

 

?Ceterum censeo: Hungariam esse salvandam!?

?Egyébként azt tanácsolom: Magyarországot meg kell menteni!?

 

Táviratcím: 1054 Budapest, Szabadság tér 2.

A Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspökét 83 évesen érte a halál.

Életének 83. évében szombaton elhunyt dr. Hegedűs Loránt református lelkész, teológus, a Dunamelléki Egyházkerület nyugalmazott püspöke – tudatta a család az MTI-vel.

Hegedűs Loránt 1930. november 11-én született Hajdúnánáson. Érettségi után, 1949 és 1954 között a budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. 1954-55-ben Bicskén, majd 1956 és 1958 között a budapesti Kálvin téri gyülekezetben volt segédlelkész.

Az 1956-os forradalom idején vállalt szerepe miatt el kellett hagynia a fővárost, ezután Nagykőrösön, Monoron, Komlón, Alsónémediben volt segédlelkész. 1963-tól két évtizeden át a bukovinai székely Hidas gyülekezetének, 1983-1996 között a budapesti Szabadság téri Református Egyházközségnek volt lelkipásztora.

 

1991-1997 között a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztét töltötte be, 1991 és 2002 között a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt.

1996-tól 2004-ig volt a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség lelkésze, 1995-ben megválasztották a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának ügyvezető elnökének. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották, 1998-ban lett a Magyar Út Körök tiszteletbeli elnöke.

1993-ban a Veszprémi Egyetem címzetes egyetemi tanára lett, 1999-2003-ig a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, majd tiszteletbeli professzora. Kolozsvárott díszdoktorrá avatták.

Előadásokat és igeszolgálatokat tartott a határon túli magyarság körében, többek között Torontóban, Bázelben, New Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, Sydneyben, Kolozsvárott és Budakeszin is. Számtalan teológiai és irodalmi mű alkotója volt.

Dr. Hegedűs Lóránt menye, Kovács Enikő országgyűlési képviselő, Budakeszi Város Képviselő-testületének volt a tagja.

 

Forrás: MTI

Fotó: index.hu

Megosztom a cikket