Díszpolgári cím átadása

A ?Budakeszi Díszpolgára? címet Filó Kristóf plébános úrnak adományozta a Képviselő-testület. A díjat az augusztus 20-ai díszülésen, ünnepélyes keretek között adta át a polgármester asszony.

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete szeretné méltó elismerésben részesíteni a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, életművüket, kiemelkedő cselekedeteiket, és példaként állítani a jelen és jövő nemzedékek elé. A képviselő-testület ettől a céltól vezérelve 1995-ben ?Budakeszi Díszpolgára? címet alapított.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 30-i ülésén határozott arról, hogy a városért végzett önzetlen, áldozatkész munkájának elismeréseként a 2013-as évben a ?Budakeszi Díszpolgára? címet Filó Kristóf plébános úrnak adományozta, melyet dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia adott át.

 

Kristóf atya kanonok, tiszteletbeli főesperes, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosa, és 2001-től a Budakeszi Havas Boldogasszony templom plébánosa.

Az esztergomi születésű atya a papi szolgálat megkezdése előtt zenetörténész szeretett volna lenni, azonban a zene iránti szeretete a mai napig élete részét képezi, melyet sokszor belecsempész prédikációiba is.

 

Az általános iskola elvégzését követően a Jáki József Út és Vasútépítési technikumba járt, majd az Uvaterv autópálya osztályán dolgozott. Húszéves kora után kezdett el foglalkozni a papság gondolatával. A polgári hivatását otthagyva beiratkozott az ötéves esztergomi szemináriumba, hogy Istennek szentelhesse életét.

 

1972. június 24-én Kisberk Imre püspök úr szentelte pappá. Pilisvörösváron kezdte meg szolgálatát általános iskolai hitoktatóként. Nyolc év után került át Érd városába, huszonegy évig dolgozott a településhez tartozó Érdligeten, Diósdon és Érd újtelepen. Diósd vezetősége 1997-ben plébános úrnak adományozta a Diósd díszpolgára címet.

 

Az Érden végzett tevékenységét követően ő maga szeretett volna Budakeszire kerülni ? melyet mindössze híveinek említett meg. 2001-ben, Takács Nándor püspök úr működése alatt került át városunkba.

 

Plébános úr mindig háttérbe húzódva szervezi városunk életét.

Folytatta és megújította az úrnapi virágszőnyeg készítést, a domonkos nővérekkel és a karitásszal együtt katekézist szervezett a szentmise alatt gyerekeknek, örömutat, lelki napokat, katekumenátust, jegyesoktatást, jótékonysági krumpliebédeket, a Prohászka Gimnáziumban hétfőnként tartott elmélkedéseket, felnőttek keresztény hitéletbe való bevonását. A Nepomuki Szent János-szobor felállíttatásában is közreműködött.

 

A kereszténység az egyetlen vallás, amelyet születése pillanatától meghatároz a hit továbbadásának kötelessége. Kristóf atya is erre tette fel az életét, hogy tanítsa az embereket, küzd, hogy ? a mai korunkra jellemzően ? az egyház ne szoruljon ki az emberek életéből és Istennek tetsző közösséget formáljon a templomba járó egyénekből.

 

Magával ragadó, megmozgató és hiteles prédikációiban nagy hangsúlyt fektet az emberközeliségre, az életből, sokszor saját élményeiből, tapasztalásaiból merített példákra, egyháztörténeti érdekességekre, melyből nemcsak a hivatás iránti elkötelezettsége és szeretete mutatkozik meg, hanem maga Kristóf atya is.

 

Hozzáállása, kiváló szakmai, lelki, műveltségbeli felkészültsége, emberközelisége és közvetlensége életkorra való tekintet nélkül képes közel hozni az embert a katolikus egyházhoz és a képviselt értékrendhez.

 

Egy tanítványa a következőket mondta róla: Filó, te nagyon boldog ember vagy, mert életedben legenda lettél.

 

A város kulturális, egyházi és társadalmi életében kiemelt szerepet tölt be, határozott jellemével és értékrendjével példaként állítható Budakeszi város lakosai számára. Ezúton köszönöm kitartó, aktív közéleti, társadalmi, egyházi munkáját, kiemelkedő tevékenységét és példamutató emberi magatartását, mellyel városunk fejlődését szolgálja. A díszpolgári cím, a város vezetése és budakeszi közösség elismerése jelentős eredményt hozó munkája, életműve, a város fejlődése, hírnevének öregbítése, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

A díjátadáson készült fotók megtekinthetők itt.

A díjátadást a Buda Környéki Televízió rögzítette, a megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket